Navigacija

Nove akreditacije u junu 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom juna meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratorijima za ispitivanje:

- „In vitro lab” d.o.o, Šabac, Vojvode Putnika br. 52
- Gilbarco d.o.o. Novi Sad, Dravska 8
- Preduzeće za proizvodnju guma “Tigar Tyres” d.o.o, ul. Nikole Pašića 213, 18300 Pirot.

Akreditacija je ukinuta kontrolnom telu:

- Javno komunalno preduzeće “6. oktobar“ Kikinda, Iđoški put 4, 24300 Kikinda.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.