Navigacija

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2015

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo  u Međunarodnoj konvenciji o kvalitetu (JUSK ICQ 2015 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) kada su tokom sedme Specijalne konferencije „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” i šeste Specijalne konferencije „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj” predstavljene novine u radu kako ATS-a tako i DMDM-a. Konferencije su održane u sredu, 3. juna 2015. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu.


Učesnici konferencija

Predstavnici Akreditacionog tela Srbije su održali predavanja vezana za zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 i SRPS EN ISO 15189, interno etaloniranje, akreditaciju u oblasti pokretne opreme pod pritiskom i akreditaciju u oblasti kontrolisanja merila. Poseban osvrt je bio na proširenju aktivnosti ATS-a u 2015. godini, a koje se odnose na identifikovanje, preispitivanje potrebe i donošenje odluke o proširenju aktivnosti ATS-a.

-    Mišljenja i tumačenja-zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, mr Milica Jovčić, ATS

-    Interno etaloniranje, Aleksandra Nikolić, ATS

-    Akreditacija u oblasti pokretne opreme pod pritiskom, Marija Smiljanić, ATS

-    Akreditacija u oblasti kontrolisanja merila – vodomeri, Marijana Bačevac, ATS

-    Upravljanje rizikom u medicinskim laboratorijama – zahtev SRPS EN ISO 15189, dr Ljubinka Gligić, ATS

Proširenje aktivnosti ATS-a u 2015. godini, Radivoje Nikoličić, ATS.

Prezentacije predstavnika Direkcije za mere i dragocene metale koje su predstavljene tokom šeste Specijalne konferencije „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj” možete preuzeti sa vebsajta DMDM-a na sledećoj adresi:

http://www.dmdm.rs/cr/Vest20150604.php