Navigacija

Potvrđena kompetentnost v.d. direktora i rukovodstva Akreditacionog tela Srbije

Međunarodne aktivnosti

U Berlinu je 1. i 2. oktobra 2015. godine održano 34. zasedanje Saveta Evropske organizacije za akreditaciju za multilateralne sporazume (EA MAS).

Na zasedanju su razmatrane kadrovske i organizacione promene u ATS-u, koje su se dogodile u poslednjih godinu dana, sa ciljem utvrđivanja kompetentnosti ATS-a. Savet Evropske organizacije za akreditaciju za multilateralne sporazume (EA MAS) je, bez dodatnih zahteva, prihvatio kadrovske i organizacione promene i na zasedanju zaključio da se nikakve dodatne informacije ne zahtevaju od ATS-a. Sledeće redovno kolegijalno ocenjivanje je planirano za 2017. godinu, odnosno 4 godine nakon prethodnog kolegijalnog ocenjivanja, kako je i bilo planirano.

To podrazumeva da se status ATS-a, kao članice EA i potpisnika EA MLA sporazuma, uspešno održava, da je u potpunosti prihvaćen, odnosno da ATS u potpunosti zadovoljava propisane kriterijume i zahteve za rad akreditacionih tela, a posebno zahteve za kompetentnost, nepristrasnost i operativnu sposobnost.

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je, u skladu sa izmenjenom procedurom EA EA-1/19 A - Rules for Use of the EA Logo, dobilo novi sertifikat kojim je potvrđen obim već potpisanog EA MLA sporazuma za sledeće oblasti: ispitivanje, etaloniranje, sertifikacija proizvoda, sertifikacija osoba, sertifikacija sistema menadžmenta i kontrolisanje. Izdavanje novog sertifikata ne podrazumeva promenu unapred utvrđene dinamike sprovođenja redovnih aktivnosti vezanih za kolegijalna ocenjivanja.