Navigacija

Nove akreditacije u oktobru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom oktobra meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, jedno kontrolno telo, jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- REMONTNI CENTAR DOO UŽICE, Laboratorija za ispitivanje doze jonizujućeg zračenja, Radnička 11, Užice

kontrolnom telu:

- “TELIX” PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO NOVI SAD, Futoški put 4, Novi Sad

sertifikacionom telu za sertifikaciju sistema menadžmenta:

- „SGS Beograd”, d.o.o Jurija Gagarina 7b, 11070 Novi Beograd

i sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba:

- S.T.O.N.S. PLUS DOO Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 58.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.