Navigacija

Nove akreditacije u septembru 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za dva tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- BIOIRC DOO, Istraživačko razvojni centar za bioinženjering, 34000 Kragujevac, Prvoslava Stojanovića 6

i sertifikacionom telu koje sertifikuje osobe:

- APAVE VerchTech d.o.o.,  Beograd, Pančevački put 83.

Ukinuta je akreditacija laboratoriji na sopstveni zahtev:

- METALFER STEEL MILL DOO Sremska Mitrovica, Sektor kontrole kvaliteta, Metalurška laboratorija, Sremska Mitrovica, Rumski put 27.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.