Navigacija

Nove akreditacije u martu 2017. godine

Aktuelnosti

Tokom marta meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. MERA DOO Zrenjanin, Kontrolno telo, Nikole Pašića 12, P.C. Mala Varoš, Zrenjanin (06-185)

2. VAGA CONTROL doo Niš-Pantelej, Niš, Mavrovska 48 (06-186)

3. MOBITELMONT DOO BEOGRAD, Beograd , Bulevar Zorana Đinđića 73 (06-187)

4. Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije, Vojnotehnički institut, Sektor za materijale i zaštitu, Odeljenje za organsko tehničke materijale i zaštitu, Laboratorija za ispitivanje tekstila, kože i obuće, Beograd, Ratka Resanovića 1 (01-449)

5. Javno preduzeće za komunalno stambenu delatnost Standard Jagodina, Jagodina, Kralja Petra I, br 4 (06-188)

6. DOO VATROSERVIS ĆUPRIJA, Laboratorija za ispitivanje, Ćuprija, Petra Dobrnjca 11

(01-450)

7. PANOS INŽENJERING DOO NOVI SAD, Panos Lab, Novi Sad -Kać, Delfe Ivanić (01-451)

8.HEMOMET LAB d.o.o. Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Rumski put 27 (01-452).

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.