Navigacija

Proslava povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji

Dan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije je 28. juna 2017. godine organizovalo proslavu povodom obeležavanja 9. juna – Međunarodnog dana akreditacije i 28. juna – Dana akreditacije u Republici Srbiji u svečanoj sali Beogradskog dramskog pozorišta u Beogradu.

Skup, koji Akreditaciono telo Srbije (ATS) tradicionalno organizuje na dan kada je u Republici Srbiji dodeljena prva akreditacija, otvorio je v.d. direktora ATS-a, prof. dr Aco Janićijević.

V.d. direktora ATS-a, prof. dr Aco Janićijević

Gospodin Janićijević je tom prilikom rekao da je najvažniji cilj- imperativ ATS-a održavanje uspostavljenog i efikasnog sistema akreditacije, koji će omogućiti uspešno izvršenje nadležnosti nacionalnog akreditacionog tela. V.d. direktor je takođe istakao da je ATS u stanju da zadovolji potrebe privrede za akreditacijom u Srbiji, te da stalno unapređuje sistem akreditacije,  i da uspešno održava potpisane multilateralne sporazume, u okviru međunarodnih organizacija za akreditaciju. On je s ponosom naglasio da su kvalitetan i kontinuiran rad  ATS-a i potpisan EA MLA sporazum bitni preduslovi da infrastruktura kvaliteta u Republici Srbiji bude konkurentna i spremna za partnerski odnos sa institucijama infrastrukture kvaliteta Evropske unije i na međunarodnom nivou.

Na kraju svog obraćanja prisutnima, prof. dr Janićijević je izrazio posebnu zahvalnost što su i kreatori propisa  u pojedinim resornim ministarstvima u Srbiji shvatili značaj i vrednost akreditacije i što se sve češće pozivaju na akreditaciju kao najbolji način za ocenjivanje ispunjenosti propisanih zahteva, pa se samim tim sve više oslanjaju na usluge akreditovanih tela.

Prisutnima su se takođe obradili gospodin Željko Medak direktor Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine,  Jovan Petrović, pomoćnik ministra i  Miloš Jelić, predsednik Saveta za akreditaciju.

Željko Medak direktor Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine

 

Jovan Petrović, pomoćnik ministra i direktor

 

Miloš Jelić, predsednik Saveta za akreditaciju

 

Ovogodišnja tema proslave Međunarodnog dana akreditacije imala je svoj tematski moto koji glasi: „Akreditacijom do poverenja u oblasti građevinarstva“. Učesnici skupa su imali priliku da odgledaju i promotivni film koji je ovim povodom snimljen.