Navigacija

Nove akreditacije u januaru 2018. godine

Obaveštenja

Tokom januara 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. MIPHEM D.O.O, Beograd-Zvezdara, Matice Srpske 57e, broj predmeta: 2-01-524, akreditacioni broj: 0-464

2. LIVNICA LJIG DOO Beograd, Sektor za kvalitet, Laboratorija, Kralja Milana 4/ IV/V 27, Beograd, broj predmeta: 2-01-511, akreditacioni broj: 01-465

Akreditacija je ukinuta sledećem TOU:

1. ENERGO CONSULTING POWER Novi Sad, Futoški put 35, Novi Sad

broj predmeta: 2-03-216, akreditacioni broj: 06-169

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.