Navigacija

Obaveštenje za STSM o obavezujućem dokumentu IAF MD 2:2017

Obaveštenja

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da je Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) dana 15.06.2017. godine izdao obavezujući dokument IAF MD2:2017 - IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management, koji je dostupan na sajtu IAF-a (www.iaf.nu). Ovim dokumentom je zamenjen dokument IAF MD2:2007, a revizija dokumenta je napravljena zbog usklađivanja sa zahtevima standarda ISO/IEC 17021-1:2015.

Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava akreditovana sertifikaciona tela (ST) za sertifikaciju sistema menadžmenta da je prelazni period za implementaciju zahteva ovog dokumenta godinu dana, što znači do 15. juna 2018. godine. Potrebno je da akreditovana ST za sertifikaciju sistema menadžmenta dostave ATS-u Plan implementacije za IAF MD2:2017 najkasnije do 30.04.2018. godine i u skladu sa njim sva dokumenta sistema menadžmenta koja su izmenjena i dopunjena zbog implementacije zahteva iz IAF MD2:2017 sa jasnom identifikacijom izmena, kako bi ATS u skladu Pravilima akreditacije i planovima proverio primenu zahteva IAF MD2:2017.

Ocenjivanja zahteva prema novom izdanju dokumenta IAF MD2:2017 započeće od 15. juna 2018. godine u skladu sa rezolucijom EA Resolution 2017 (40) 25.