Navigacija

Čestitamo 28. jun - Dan akreditacije u Republici Srbiji

Dan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije ovom prilikom čestita 28. jun - Dan akreditacije u Republici Srbiji, svim ocenjivačima i tehničkim ekspertima, članovima tela i organa ATS-a, predstavnicima ministarstava i strukovnih udruženja, zaposlenima u ATS-u i akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti, kao i predstavnicima svih institucija koje sarađuju sa nama. Dan akreditacije u Republici Srbiji je ustanovljen po danu kada smo 2000. godine dodelili prvu akreditaciju.

S ponosom ističemo da smo ovogodišnji Dan akreditacije dočekali sa potvrdom EA MAC komiteta da i dalje održavamo status potpisnika multilateralnog sporazuma sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (EA), nakon održanog ponovnog ocenjivanja tokom prošle godine. To je samo još jedna potvrda da je naš rad usaglašen sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim standardima, ali i da je priznat od strane relevantnih evropskih institucija. Ove godine obeležavamo i 20 godina postojanja i rada ATS-a, koji kao pravni sledbenik Jugoslovenskog akreditacionog tela (osnovanog 1998. godine), u kontinuitetu radi na razvoju i promovisanju akreditacije u našoj zemlji. Zahvaljujemo ovom prilikom na podršci i razumevanju svima vama koji ste sa nama sve ove godine!

Nadamo se da ćemo uz vašu pomoć i podršku uspeti da, do sledeće godine, realizujemo planirano kako bismo proširili obim naših aktivnosti i uspešno izvršili tranziciju na nove standarde (prvenstveno SRPS ISO/IEC 17025:2017), povećali broj ocenjivača i tehničkih eksperata, ali i povećali kompetentnost stalno zaposlenih u ATS-u, i kako bismo i vama omogućili da unapredite svoje poslovanje i budete konkurentniji na tržištu. 

S poštovanjem,

Prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a