Navigacija

Nove akreditacije u maju 2018. godine

Obaveštenja

Tokom maja 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećem TOU:

1. PACIFIC LINK DOO Beograd, Beograd, Španskih boraca 40/1

broj predmeta: 2-03-241, akreditacioni broj: 06-194, tip C

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.