Navigacija

Nove akreditacije u mesecu junu 2019. godine

Obaveštenja

U junu 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za:

Laboratorije za etaloniranje:


1. GAS INTELA DOO Kovin, Kovin, Vuka Karadžića 176
akreditacioni broj: 02-073


Akreditacija je ukinuta sledećem TOU, na sopstveni zahtev:

1. Ministarstvo privrede, Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14
akreditacioni broj: 04-025


Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti