Navigacija

Nove akreditacije u mesecu maju 2019. godine

Obaveštenja

U maju 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za:


Kontrolna tela:


1. BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA DOO Senta, Senta, Maksima Gorkog 18
akreditacioni broj: 06-243
2. JAKOTEHNA DOO Beograd, Beograd-Zemun, Vojni put – blok I 569 f
akreditacioni broj: 06-244
3. PETROLMETROLAB DOO, Beograd, Žitomislićka 34/10
akreditacioni broj: 06-245
4. DS-SAN INŽENJERING DOO Beograd, Beograd-Zemun, Joze Šćurle 12
akreditacioni broj: 06-246
5. REMONTNI CENTAR DOO Užice, Užice, Radnička 11
akreditacioni broj: 06-247
6. FITIŠ-JU Preduzeće za inženjering i proizvodnju protivpožarnih i alarmnih sistema i sistema interne televizije, društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica, Subotica, Petra Svačića 12a
akreditacioni broj: 06-248
7. SIGURA PLAM 010 DOO PIROT, Srpskih vladara 188 Pirot
akreditacioni broj: 06-249
8. BALKANS SECURITY SERVICES DOO Beograd, Beograd-Novi Beograd, Brodarska bb
akreditacioni broj: 06-250

Laboratorije za ispitivanje:


1. GEOTECHNOKIN DOO Novi Sad, Laboratorija za ispitivanje IBR, Novi Sad Augusta Cesarca 18/112
akreditacioni broj: 01-478


Akreditacija je ukinuta sledećem TOU, na sopstveni zahtev:

1. JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Sektor za rude, metale i hemiju, Laboratorija za ispitivanje čvrstih mineralnih goriva i mineralnih sirovina, Beograd, Čika Ljubina 8
akreditacioni broj: 01-084

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.