Navigacija

Objavljen dokument EA-INF/17:2020, Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom vebsajtu, 06. januara 2020. godine, objavila dokument EA-INF/17:2020, Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators ( Registar rezolucija EA za korišćenje od strane EA, nacionalnih akreditacionih  tela i kolegijalnih ocenjivača). Ovaj dokument sadrži registar svih relevantnih rezolucija EA koje nisu prenete u dokumenta EA ali koje su i dalje važeće za tela za ocenjivanje usaglašenosti, nacionalna akreditaciona tela i ocenjivače.

Prema pravilima dokumenta EA-1/17, članovi EA dužni su da se pridržavaju odluka Generalne skupštine i Komiteta za multilateralne sporazume (MAC). Većina odluka koje je donela Generalna skupština u formi rezolucija  EA  implementirane su u dokumentima EA ali neke od njih su navedene samo u rezolucijama.

Odluke/zahtevi navedeni u dokumentima EA se objavljuju na vebsajtu EA. Dokument pod nazivom EA-INF/01-Lista publikacija i međunarodnih dokumenata EA sadrži sva dokumenta koja su relevantna za EA i njene članove. Takođe su i rezolucije EA objavljene na vebsajtu EA.

Sistem kolegijalnog ocenjivanja EA obezbeđuje da se prati primena ovih odluka/zahteva. Kako bi se osiguralo da će sve odluke/zahtevi EA koji nisu obuhvaćeni dokumentima EA biti implementirane od strane članova EA i da će biti obuhvaćene kolegijalnim ocenjivanjem, EA je kreirala ovaj registar svih relevantnih rezolucija koje moraju da se primenjuju u procesu akreditacije i koje nisu prenete u EA dokumenta, ali su i dalje važeće.

Ovaj dokument takođe obuhvata i rezolucije koje su relevantne samo za EA i na njima stoji da, kao takve, nisu relevantne za akreditaciona tela.


Sve relevantne rezolucije EA od 2010. godine do danas, nalaze se u ovom dokumentu koji
se  može preuzeti sa sledećeg linka:https://european-accreditation.org/publications/ea-inf-17/.