Navigacija

Promena tekućeg računa Akreditacionog tela Srbije

ObaveštenjaAktuelnosti

PROMENA TEKUĆEG RAČUNA

Obaveštavamo sve klijente da je počevši od 4. januara 2021. godine promenjen tekući račun Akreditacionog tela Srbije. 

Novi tekući račun je:
Primalac: Ministarstvo privrede - Akreditaciono telo Srbije
Račun: 840-31306845-37
model: 97,  poziv na broj odobrenja: 20-64030040174231700  
šifra plaćanja: 253

NAPOMENA: Kod svrhe plaćanja naznačiti broj fakture.

Ukoliko su vam potrebne dodatne  informacije možete se obratiti Jovanu Simiću broj telefona 011 3130 375 ili na e-mail: jovan.simic@ats.rs, ili  Radomiru Lekiću na e-mail: radomir.lekic@ats.rs, a na isti broj telefona.

S poštovanjem, Vaš ATS