Navigacija

ATS izdao prvi obim akreditacije u oblasti ispitivanja uz pacijenta (Point-of-care testing - POCT) 

OpšteObaveštenjaAktuelnostiSaradnja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 20. jula 2022. godine donelo odluku o proširenju obima akreditacije akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti Univerzitetski klinički centar, Centar za medicinsku biohemiju (akreditacioni broj: 03-001) za poslove ispitivanja uz pacijenta (Point-of-care testing - POCT) prema standardu SRPS EN ISO 15189 i SRPS EN ISO 22870.

Tim povodom ovom telu je izdat i novi Obim akreditacije koji je 1. avgusta 2022. godine u prostorijama ATS-a od strane mr Dragana Pušare, v.d. direktora ATS-a, svečano uručen prim. dr Sanji Stanković, direktorki Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije.

Ovom svečanom događaju su prisustvovale i dr Tatjana Vodnik, specijalista kliničke hemije, zaposlena u Univerzitetskom kliničkom centru, mr Milica Jovčić, pomoćnik direktora ATS-a za proces akreditacije i Jelena Stojanović, viši organizator predmeta akreditacije.

Ovim je zvanično uspešno realizovan postupak proširenja aktivnosti ATS-a na poslove ispitivanja uz pacijenta (POCT) prema standardu SRPS EN ISO 15189 i SRPS EN ISO 22870, a u skladu sa ranije objavljenom informacijom na sajtu ATS-a, pročitati OVDE► .

Više o akreditaciji medicinskih laboratorija prema standardu SRPS EN ISO 15189 i SRPS EN ISO 22870 za ispitivanje uz pacijenta (POCT) kao i značaju akreditacije u ovoj oblasti možete pročitati u 27. broju Biltena ATS-a, čije elektronsko izdanje je dostupno i putem linka OVDE►

                                       

Mr Milica Jovčić, pomoćnik direktora za proces akreditacije, Jelena Stojanović, viši organizator predmeta akreditacije, mr Dragan Pušara, v.d. direktora ATS-a, prim. dr Sanja Stanković, direktorka Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije, dr Tatjana Vodnik, specijalista medicinske biohemije, rukovodilac kvaliteta Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije. (s leva na desno)

                                             

Mr Dragan Pušara, v.d. direktora ATS-a i prim. dr Sanja Stanković, direktorka Centra za medicinsku biohemiju      Kliničkog centra Srbije
 

Srdačno,

Vaš ATS