Navigacija

Početak primene CAF modela u ATS-u

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave u okviru projekta Evropske unije (EU) za reformu javne uprave – EU4PAR, završilo sve planirane aktivnosti na uvođenju CAF modela (Common Assessment Framework ‒ CAF) i otpočelo sa njegovom primenom u cilju poboljšanja procesa upravljanja kvalitetom i osavremenjavanja radnih procesa. 

CAF nam je, kao savremeni model za unapređenja poslovanja, značajno pomogao da prepoznamo svoje snage i potencijale za poboljšanje i da sagledamo i šire zahteve, ne samo u oblasti akreditacije, već i u oblasti društvene odgovornosti i razvoja partnerskih odnosa kako sa zainteresovanim stranama tako i sa širom društvenom zajednicom. 

Akreditaciono telo Srbije upućuje veliku zahvalnost za stručnu podršku i pomoć koju su nam, u okviru projekta EU4PAR, pružili eksperati: Goran Paštrović, Danilo Rodić i Marko Novaković, uz čiju podršku su sve aktivnosti sprovedene na način da su utvrđene adekvatne mere za podizanje naših kapaciteta i unapređenje i poboljšanje rada.

Očekujemo da će u budućem periodu, primena CAF modela dati svoj puni efekat u  postizanju izvrsnosti, na zadovoljstvo naših korisnika i opšte dobrobiti.