Навигација

Почетак примене CAF модела у АТС-у

Обавештења

Акредитационо тело Србије (АТС) је у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе у оквиру пројекта Европске уније (ЕУ) за реформу јавне управе – ЕУ4ПАР, завршило све планиране активности на увођењу CAF модела (Common Assessment Framework ‒ CAF) и отпочело са његовом применом у циљу побољшања процеса управљања квалитетом и осавремењавања радних процеса. 

CAF нам је, као савремени модел за унапређења пословања, значајно помогао да препознамо своје снаге и потенцијале за побољшање и да сагледамо и шире захтеве, не само у области акредитације, већ и у области друштвене одговорности и развоја партнерских односа како са заинтересованим странама тако и са широм друштвеном заједницом. 

Акредитационо тело Србије упућује велику захвалност за стручну подршку и помоћ коју су нам, у оквиру пројекта ЕУ4ПАР, пружили експерати: Горан Паштровић, Данило Родић и Марко Новаковић, уз чију подршку су све активности спроведене на начин да су утврђене адекватне мере за подизање наших капацитета и унапређење и побољшање рада.

Очекујемо да ће у будућем периоду, примена CAF модела дати свој пуни ефекат у  постизању изврсности, на задовољство наших корисника и опште добробити.