Navigacija

Obaveštenje kontrolnim telima u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara i eksplozija

ObaveštenjaAktuelnosti

Obaveštenje o izmeni načina iskazivanja obima akreditacije u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara i eksplozija (K-15) i izmenama u primeni zahteva za akreditaciju u svrhu ovlašćivanja kontrolnih tela

Imajući u vidu uočene probleme u primeni Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema („Sl. glasnik RSˮ, br. 52/15 i 59/16) sa kojima se suočava privreda, a nakon više konsultativnih sastanaka sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, utvrđen je novi način iskazivanja obima akreditacije kontrolnih tela u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara i eksplozija u svrhu ovlašćivanja i izmenjeni su zahtevi za akreditaciju kontrolnih tela u svrhu ovlašćivanja.

Izmenu načina iskazivanja obima akreditacije, možete pogledati OVDE