Navigacija

Održana obuka prema standardu ISO 20387:2018 Biotehnologija – Biobankarstvo – Opšti zahtevi za biobankarstvo

OpšteObaveštenjaSeminariSaradnja

U toku prošle nedelje, u Palati Srbija uz podršku TAIEX-a, održana je obuka za akreditaciju prema standardu ISO 20387:2018, Biotehnologija – Biobankarstvo – Opšti zahtevi za biobankarstvo.

Obuku su sproveli izvrsni eksperti iz Italije, Ms. Elena Bravo (UNI) i Laura Lo Guzzo (ACCREDIA).

Prateći svetske trendove u oblasti akreditacije, ATS je prepoznao značaj uvođenja ove šeme u svom sistemu rada i omogućio ekspertima, ocenjivačima i zaposlenima u ATS-u da steknu potrebno znanje u ovoj inovativnoj oblasti.

Biobankarstvo ima ključnu ulogu u unapređenju medicine i istraživanju bolesti kao i u očuvanju dragocenog biološkog materijala iz čitavog spektra živog sveta, ekosistema i biocenoze. Sve veća potreba za pouzdanim uzorcima i poštovanje strogih etičkih i pravnih normi, iziskuje pravovremeno sprovođenje aktivnosti na razvoju ove značajne oblasti.

Institut za standardizaciju Srbije objavio je ovaj standard na srpskom jeziku, SRPS EN ISO 20387:2021 - Biotehnologija- Biobankarstvo - Opšti zahtevi za biobankarstvo, 31. marta 2022. godine.

Ovim dokumentom utvrđuju se opšti zahtevi za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentan rad biobanaka uključujući zahteve za kontrolu kvaliteta, kako bi se obezbedilo da su biološki materijal i sakupljeni podaci odgovarajućeg kvaliteta. Ovaj dokument je primenjiv na sve organizacije koje pohranjuju biološke materijale uključujući i biološke materijale iz višećelijskih organizama (ljudskih, životinjskih, iz gljiva ili biljaka). Korisnici biobanaka, zakonodavni organi, organizacije i šeme koje koriste kolegijalno ocenjivanje, akreditaciona tela i ostali mogu takođe da koriste ovaj dokument prilikom potvrđivanja ili priznavalja kompetentnosti biobanaka.

Zahvaljujemo se trenerima koji su sa nama podelili svoje znanje i iskustvo i svim učesnicima ove obuke koji su sa velikom pažnjom pratili izlaganja u cilju unapređenja sistema akreditacije u Republici Srbiji i šire.