Navigacija

ISS i rodno odgovorni standardi

OpšteObaveštenja

Standardi igraju ključnu ulogu u osiguravanju kvaliteta, pouzdanosti i usklađenosti proizvoda i usluga. Oni definišu minimum za kvalitet i kompetentnost, što osigurava doslednost i pouzdanost u radu akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Standardi takođe omogućavaju usklađenost sa međunarodnim praksama i olakšavaju razmenu proizvoda i usluga na globalnom nivou. Kao takvi, standardi su neophodni alat za obezbeđivanje kvaliteta, integriteta i bezbednosti u različitim sektorima i doprinose povećanju poverenja potrošača i trgovinskih partnera.

Institut za standardizaciju Srbije (ISS) je 1. februara 2023. godine potpisao UNECE deklaraciju o rodno odgovornim standardima (Gender-Responsive Standards), čime je potvrdio svoju posvećenost razvoju standarda, smernica i praksi koji su u skladu sa principima rodne ravnopravnosti.

Nakon potpisivanja deklaracije, predstavnici Instituta su učestvovali na regionalnoj radionici za razvoj akcionog plana u vezi sa rodno odgovornim standardima, koju je organizovao ISO u Taškentu (Uzbekistan) od 7. do 9. juna 2023. godine. Na osnovu preporuka i smernica sa radionice, ISS je formirao radnu grupu za izradu akcionog plana razvoja rodno odgovornih standarda.

Ciljevi akcionog plana su:

  • povećanje učešća žena u komisijama za standarde, posebno u oblasti elektrotehnike;
  • kreiranje smernica i promotivnog materijala za sve koji učestvuju u procesu razvoja standarda;
  • proširenje saradnje sa organizacijama, institucijama i udruženjima za podizanje svesti o važnosti rodno odgovornog aspekta u standardima;
  • uspostavljanje mehanizma za praćenje napretka i izveštavanje o postignutim ciljevima.

Rodno odgovorni standardi su standardi koji su razvijeni sa ciljem da se obezbedi ravnopravnost polova i ravnopravno učešće žena i muškaraca u različitim oblastima života. Oni se fokusiraju na integrisanje rodnog aspekta u standardima koji se koriste u raznim industrijama i sferama društva.

Više o akcionom planu možete naći OVDE