Navigacija

Obaveštenje za akreditovana TOU ovlašćena za overavanje merila

Obaveštenja

Imajući u vidu izmene Pravilnika o neautomatskim vagama ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018 i 90/2023 - dr. pravilnik) i donošenje Pravilnika o overavanju neautomatskih vaga ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023) koji je u međuvremenu prestao da važi kada je 11. novembra 2023. godine stupio na snagu Pravilnik o overavanju neautomatskih vaga ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023), ATS Vas obaveštava o sledećem: OVDE

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju taksimetara („Sl. glasnik RS“, br.86/2023), Pravilnika o overavanju materijalizovanih mera dužine-merila dužine opšte namene ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023) i Pravilnika o overavanju merila dužine – mašine za merenje dužine žice i kabla i mašine za neprekidno odmeravanje jednakih dužina žice i kabla ("Sl. glasnik RS", br. 63/2023),obaveštavamo Vas o sledećem: OVDE

Imajući u vidu donošenje sledećih pravilnika:

  • Pravilnik o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023);
  • Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda-uređaji za točenje goriva ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023) -Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda – uređaji za točenje AdBlue;
  • Pravilnik o overavanju automatskih dozirnih vaga („Sl. glasnik RS“, br. 115/2023);
  • Pravilnik o overavanju gasomera sa mehovima (,,Službeni glasnik RS”, br. 4/2024);
  • Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda ugrađenih na vozilu i na vozilu sa cisternom („Sl.glasnik RS, br.5/2024“);
  • Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda -uređaji za točenje tečnog naftnog gasa („Sl.glasnik RS, br.5/2024“),

obaveštavamo Vas o sledećem: OVDE.

Svi navedeni pravilnici primenjuju se od 1. januara 2025. godine.