Навигација

Обавештење за акредитована ТОУ овлашћена за оверавање мерила

Обавештења

Имајући у виду измене Правилника о неаутоматским вагама ("Сл. гласник РС", бр. 29/2018 и 90/2023 - др. правилник) и доношење Правилника о оверавању неаутоматских вага ("Сл. гласник РС", бр. 90/2023) који је у међувремену престао да важи када је 11. новембра 2023. године ступио на снагу Правилник о оверавању неаутоматских вага ("Сл. гласник РС", бр. 99/2023), АТС Вас обавештава о следећем: ОВДЕ

Имајући у виду доношење Правилника о оверавању таксиметара („Сл. гласник РС“, бр.86/2023), Правилника о оверавању материјализованих мера дужине-мерила дужине опште намене ("Сл. гласник РС", бр. 86/2023) и Правилника о оверавању мерила дужине – машине за мерење дужине жице и кабла и машине за непрекидно одмеравање једнаких дужина жице и кабла ("Сл. гласник РС", бр. 63/2023),обавештавамо Вас о следећем: ОВДЕ

Имајући у виду доношење следећих правилника:

  • Правилник о оверавању водомера који су предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији ("Сл. гласник РС", бр. 90/2023);
  • Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода-уређаји за точење горива ("Сл. гласник РС", бр. 96/2023) -Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода – уређаји за точење AdBlue;
  • Правилник о оверавању аутоматских дозирних вага („Сл. гласник РС“, бр. 115/2023);
  • Правилник о оверавању гасомера са меховима (,,Службени гласник РС”, бр. 4/2024);
  • Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода уграђених на возилу и на возилу са цистерном („Сл.гласник РС, бр.5/2024“);
  • Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода -уређаји за точење течног нафтног гаса („Сл.гласник РС, бр.5/2024“),

обавештавамо Вас о следећем: ОВДЕ.

Сви наведени правилници примењују се од 1. јануара 2025. године.