Navigacija

Održan informativni seminar akreditovanim medicinskim laboratorijama

OpšteObaveštenjaSeminari

U toku jučerašnjeg dana, predstavnici ATS-a održali su onlajn  informativni seminar namenjen medicinskim laboratorijama sa posebnim osvrtom na najvažnije izmene koje je donelo novo izdanje standarda SRPS EN ISO 15189:2023. 

Tom prilikom su predstavnicima medicinskih laboratorija, akreditovanim prema standardu SRPS EN ISO 15189:2014 i laboratorijama koje sprovode ispitivanja humanih uzoraka, akreditovanim prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, prikazani zahtevi novog izdanja standarda SRPS EN ISO 15189:2023.

Na seminaru je predstavljen obim promena u odnosu na prethodno izdanje, kao i vremenski rokovi za tranziciju na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 15189:2023. Naglašeno je da se moraju sprovesti sve aktivnosti koje će omogućiti da se izvrše odgovarajuća prilagođavanja u cilju prelaska na novo izdanje standarda sa ciljem da od 6. decembra 2025. godine budu važeće samo akreditacije prema novom izdanju standarda. 

O obuci koja je održana za prelazak na novo izdanje standarda, možete pročitati OVDE.

ATS Vam želi uspešnu tranziciju na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 15189:2023.