Navigacija

Održana obuka iz oblasti akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje

OpšteObaveštenjaSeminari

U toku prošle nedelje u prostorijama ATS-a održana je dvodnevna obuka iz oblasti akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje. Obuka se prvenstveno odnosila na  novu  regulativu EU 848/2018 i prateće akte. Obuku su držale koleginice Vera Apostolović, diplomirani inženjer poljoprivrede i Olga Kešelj Milovanović, diplomirani inženjer poljoprivrede, zaposlene u ATS-u. Među prisutnima bile su i kolege iz Akreditacionog tijela Crne Gore.

Teme koje su bile obrađene:

  • pravni okvir Republike Srbije, sertifikacija u oblasti organske proizvodnje u skladu sa propisima Republike Srbije i pravni okvir Evropske unije;
  • upoznavanje sa izmenama regulative EU 2018/848 i njenim pratećim aktima koji se primenjuju u zemljama van EU: proizvodnja i obeležavanje; kontrola; izvoz;
  • kontrola i sertifikacija grupe proizvođača u skladu sa regulativom EU 2018/848;
  • retroaktivno priznavanje perioda konverzije;
  • postupak akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje;
  • relevantna dokumenta - EA-3/12M:2022 - EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification i ATS-UP26;
  • zahtevi za kompetentnost TO i TE i zahtevi za akreditaciju ST u EU;
  • proces akreditacije za ST koja obavljaju proces kontrole i sertifikacije u zemljama van EU;
  • kriterijumi za priznavanje ST nadležnih za vršenje kontrola organskih proizvoda u trećim zemljama;
  •  relevantni obrasci koja se koriste u postupku akreditacije: ATS-PR11-O01 Prijava za akreditaciju; ATS-UP26-O01 Izveštaj o pregledu dokumentacije; ATS-UP26-O04 Izveštaj o ocenjivanju; ATS-UP26-O02 Kontrolna lista; ATS-UP26-O03 Beleška tehničkog eksperta.