Навигација

Представљање стандарда ISO 22000:2005

19.03.2010.Информативни материјал

Представљање стандарда ISO 22000:2005 системи менаџмента безбедношћу хране, презентација Сандре Бер Грегорц на семинарима у Новом Саду и Београду, од 16. до 19. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ