Навигација

Закони/Прописи

Одлука о висини трошкова акредитације; Упутство за примену Одлуке о висини трошкова акредитације

Одлука о висини трошкова акредитације од 30.01.2024.

Упутство за примену Одлуке о висини трошкова акредитације од 30.01.2024. године

202430. Jan
Статут Акредитационог тела Србије

Статут Акредитационог тела Србије (објављен 21. децембра 2011. године у Сл. гласнику РС бр. 97/11), пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гласника РС бр. 98/22 које су у примени од 09.09.2022. године

2022 9. Sep
Одлука о оснивању Акредитационог тела Србије и одлуке о изменама и допунама оснивачког акта АТС-а

Одлука о оснивању АТС-а ("Сл. гласник РС", бр.96/2016)

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", бр. 14/2011)

Одлука о измени оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", бр. 95/2016)

Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", бр. 79/2021)

 

202228. Jul
Закон о акредитацији

Закон о акредитацији (Сл. Гласник РС 73/2010;47/2021)

202118. May
Уредба 765/2008

UREDBA EZ BR 765/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 9. jula 2008. godine

2018 9. Jul
Закон о метрологији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/16)

Закон о метрологији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/16)

201714. Mar
Закон о стандардизацији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 36/2009 и 46/2015)

Закон о стандардизацији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 36/2009 и 46/2015)

2015 5. Jun