Навигација

Закони/Прописи

Одлука о висини трошкова акредитације и упутство за примену одлуке

Одлука о висини трошкова акредитације од 09.04.2013.

2021 7. Jul
Закон о метрологији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/16)

Закон о метрологији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/16)

201714. Mar
Одлука о оснивању Акредитационог тела Србије ("Сл. гласник РС 14/11 и 95/16)

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС, 14/11)

Одлука о измени оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", 95/16)

201615. Dec
Закон о стандардизацији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 36/2009 и 46/2015)

Закон о стандардизацији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 36/2009 и 46/2015)

2015 5. Jun
Статут Акредитационог тела Србије

Статут Акредитационог тела Србије (објављен 21. децембра 2011. године у Сл. гласнику РС бр. 97/11)

201128. Dec
Закон о акредитацији

Закон о акредитацији (Сл. Гласник РС 73/2010)

201021. Oct