Навигација

Пријаве/Обрасци

Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, 2/1 од 08.10.2020.

2020 8. Oct
Пријава за акредитацију АТС-ПР11-О01

Пријава за акредитацију, АТС-ПР11-О01, 5/1 од 03.09.2020.

2020 3. Sep
Табела 1 и Табела 2 обрасца АТС-УП17-О03 

Табела 1 и Табела 2 обрасца АТС-УП17-О03 - издање/измена: 1/0 - усвојена  03.09.2020.

2020 3. Sep
Извештај о вредновању шеме за оцењивање усаглашености АТС-УП41-О01

Извештај о вредновању шеме за оцењивање усаглашености, АТС-УП41-О01 - издање/измена 1/0 - усвојен 01.06.2020.

2020 1. Jun
Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију особа према SRPS ISO/IEC 17024:2012

Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију особа према SRPS ISO/IEC 17024:2012, 2/0 од 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043:2011

Контролна листа за оцењивање провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043:2011, 1/2 од 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање медицинских лабораторија према SRPS EN ISO/IEC 15189:2014

Контролна листа за оцењивање медицинских лабораторија према SRPS EN ISO/IEC 15189:2014, 3/0 od 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање лабораторија за испитивање/еталонирање према SRPS ISO/IEC 17025:2017

Контролна листа за оцењивање лабораторија за испитивање/еталонирање према SRPS ISO/IEC 17025:2017, 5/1 од 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање организација за контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012

Контролна листа за оцењивање организација за контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012, 4/1 од 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију производа према SRPS ISO/IEC 17065:2016

Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију производа према SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, 3/2 од 15.07.2019.

201915. Jul
Оцена спроведеног оцењивања АТС-ПР09-О02

Оцена спроведеног оцењивања АТС-ПР09-О02 - издање/измена: 1/3 - усвојенo: 13.09.2018.

201813. Sep
Контролна листа за оцењивање лабораторија у сврху преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2017

Контролна листа за оцењивање лабораторија у сврху преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2017, 1/0 од 21.05.2018.

201821. May
Пријава за оцењиваче и техничке експерте АТС-ПР02-О01_3_0

Пријава за оцењиваче и техничке експерте АТС-ПР02-О01 - издање/измена: 3/0 - усвојенo: март 2018.

201814. Mar
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

2009 7. Oct