Навигација

Пријаве/Обрасци

АТС-ПР11-О07 Уговор о акредитацији

ATS-PR11-O07 Ugovor o akreditaciji 6-0_18.03.2024.

202418. Mar
AТС-ПР11-O01 Пријава за акредитацију

AТС-ПР11-O01 Пријава за акредитацију 10/0 07.02.2024.

2024 7. Feb
ATS-PR12-O34 Контролна листа 17034

ATS-PR12-O34_Контролна листа 17034_1-0_07.04.2024_s

2024 7. Feb
Контролна листа за прелазак на SRPS EN ISO 15189:2023_1-0_01.02

Контролна листа за прелазак на SRPS EN ISO 15189:2023 од 1.2.2024. године

2024 1. Feb
Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње (кoнтрoлнe oргaнизaциjе кoje oбaвљajу пoслoве кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи) према SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, АТС-УП26-О02, издање 2/0 од 07.07.2023. године

Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње (кoнтрoлнe oргaнизaциjе кoje oбaвљajу пoслoве кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи) према SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, АТС-УП26-О02, издање 2/0 од 07.07.2023. године

2023 7. Jul
АТС-ПР12-О03 Листа налаза

АТС-ПР12-О03 Листа налаза, издање/измена 6/0 од 28.03.2022.

202228. Mar
Контролна листа 22870_2017_ATС ПР12-O14A

  Контролна листа 22870_2017_ATС ПР12-O14A

2022 1. Feb
ATС-ПР02-O01 Пријава за оцењиваче и техничке експерте

 ATС-ПР02-O01 Пријава за оцењиваче и техничке експерте 4-0_ 01.11.2021 

2021 1. Nov
Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, 2/1 од 08.10.2020.

2020 8. Oct
Табела 1 и Табела 2 обрасца АТС-УП17-О03 

Табела 1 и Табела 2 обрасца АТС-УП17-О03 - издање/измена: 1/0 - усвојена  03.09.2020.

2020 3. Sep
Извештај о вредновању шеме за оцењивање усаглашености АТС-УП41-О01

Извештај о вредновању шеме за оцењивање усаглашености, АТС-УП41-О01 - издање/измена 1/0 - усвојен 01.06.2020.

2020 1. Jun
Контролна листа за оцењивање провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043:2011

Контролна листа за оцењивање провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043:2011, 1/2 од 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање лабораторија за испитивање/еталонирање према SRPS ISO/IEC 17025:2017

Контролна листа за оцењивање лабораторија за испитивање/еталонирање према SRPS ISO/IEC 17025:2017, 5/1 од 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање медицинских лабораторија према SRPS EN ISO/IEC 15189:2014

Контролна листа за оцењивање медицинских лабораторија према SRPS EN ISO/IEC 15189:2014, 3/0 od 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију производа према SRPS ISO/IEC 17065:2016

Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију производа према SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, 3/2 од 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање организација за контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012

Контролна листа за оцењивање организација за контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012, 4/1 од 15.07.2019.

201915. Jul
Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију особа према SRPS ISO/IEC 17024:2012

Контролна листа за оцењивање сертификационих тела за сертификацију особа према SRPS ISO/IEC 17024:2012, 2/0 од 15.07.2019.

201915. Jul
Оцена спроведеног оцењивања АТС-ПР09-О02

Оцена спроведеног оцењивања АТС-ПР09-О02 - издање/измена: 1/3 - усвојенo: 13.09.2018.

201813. Sep
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

2009 7. Oct