Навигација

Оцењивачи и технички експерти, Експерти за одлучивање

АТС акредитује тела за оцењивање усаглашености за веома широк дијапазон компетенција, због чега је поседовање одговарајуће компетентности оцењивача и техничких експерата у поступку оцењивања, а затим и експерата ангажованих за поступак одлучивања о акредитацији, од пресудне важности за обезбеђење поверења у поступак акредитације који спроводи АТС.

У складу са Законом о акредитацији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010 и 47/2021), АТС води јавни регистар екстерно ангажованих оцењивача и техничких експерата према врсти акредитације и експерата ангажованих за поступак одлучивања о акредитацији, уважавајући начела прописа којима је регулисана заштита података о личности. Регистар ангажованих оцењивача и техничких експерата према врсти акредитације и експерата ангажованих за поступак одлучивања о акредитацији можете погледати ОВДЕ.

Уколико сматрате да поседујeте компетенције које би вас препоручиле за ангажовање од стране АТС-а, а заинтересовани сте да узмете учешћа у оцењивањима тела за оцењивање усаглашености као:

технички експерт (стручно лице које поседује потребно знање и искуство из специфичне области оцењивања усаглашености у вези са обимом акредитације који се оцењује и које обавља послове техничке експертизе за одређено оцењивање, односно пружа техничке савете тиму за оцењивање, али не оцењује независно од оцењивача),

технички оцењивач (оцењивач који поседује потребно знање и искуство и спроводи оцењивање техничке компетентности тела за оцењивање усаглашености за одређену врсту и област акредитације) или

водећи оцењивач (оцењивач који поседује потребно знање и искуство и спроводи оцењивање елемената система менаџмента за одређену врсту акредитације и има свеукупну одговорност за менаџмент оцењивањем),

позивамо Вас да попуните Пријаву за оцењиваче и техничке експерте коју можете преузети ОВДЕ и доставите је на адресу: atsocenjivaci@ats.rs.

У циљу добијања статуса водећег/ техничког оцењивача, неопходно је да се заврши одговарајућа обука коју организује АТС за одређену врсту акредитације.

За добијање статуса техничког експерта примарни услов је техничка експертиза која може да се користи у више врста акредитације.

Пре подношења пријаве, молимо Вас да се упознате са критеријумима за избор оцењивача и техничких експерата. Осим захтева у погледу поседовања специфичних техничких знања зависно од врсте акредитације и области оцењивања усаглашености, опште критеријуме компетентности можете погледати ОВДЕ.

Лицима која учествују у процесу акредитације омогућена је обука и размена ставова у стручном окружењу на сталној бази.

Придружите се нашем тиму!

 

                                                            

Позиви за оцењиваче и техничке експерте се налазе: позив из 2020. године и позив из 2019. године