Навигација

Најчешћа питања

О акредитацији

Шта је акредитација?

Акредитација је утврђивање од стране националног тела за акредитацију да ли тело за оцењивање усаглашености испуњава захтеве за обављање одређених послова оцењивања усаглашености, који су утврђени у одговарајућим српским, односно међународним и европским хармонизованим стандардимаа, и када је применљиво, све додатне захтеве дефинисане за поједине области, укључуjући и зaхтeвe утврђeнe у рeлeвaнтним сeктoрским шeмaмa за оцењивање усаглашености.

Детаљне информације погледајте на страници 'О акредитацији'.

За којe послове оцењивања усаглашености могу да се акредитујем ?

Области оцењивања усаглашености у којима АТС обавља акредитацију утврђене су у документу АТС-ПА08, Области активности АТС-а.

Детаљне информације погледајте на страници 'Делокруг рада'.

Kако да пронађем акредитовано тело за оцењивања усаглашености ?

Списак свих тела за оцењивање усаглашености, акредитованих од стране АТС-а, налази се на интернет страници АТС-а ('Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености')  и може се претраживати према врстама акредитације, акредитационом броју или по називу или адреси ТОУ или по било којој речи која се налази у обиму акредитације.

Према којим стандардима се акредитују тела за оцењивање усаглашености?

Детаљне информације погледајте на страници 'Врсте акредитације'.

Које су предности и користи од акредитације?

Детаљне информације погледајте на страници 'Предности од акредитације'.

Која је разлика између акредитације и сертификације?

Акредитацијом се доказује компетентност за обављање одређених испитивања, еталонирања, контролисања или сертификације.

Сертификацијом се добија потврда о усклађености система менаџмента, производа или особа са захтевима одређеним техничким прописом, стандардом или спецификацијом.

Процес акредитације

Како се подноси Пријава за акредитацију ?

Уколико желите да се акредитујете за одређену врсту послова оцењивања усаглашености, намеру о акредитацији исказујете подношењем пријаве за акредитацију са пратећим документима који су наведени у пријави и који су специфицирани за сваку врсту акредитације понаособ.

Који су кораци у току процеса акредитације ?

Детаљне информације о процесу акредитације потражите у одељку 'Поступак акредитације'.

Колико износе трошкови поступка и одржавања акредитације ?

Трошкови акредитације, које сносе подносиоци пријаве за акредитацију и акредитована тела за оцењивање усаглашености, утврђени су у 'Одлуци о висини трошкова акредитације'.

Проширење обима акредитације 

Који су кораци у току процеса проширења акредитације ?

За проширење обима акредитације акредитовано тело за оцењивање усаглашености се може пријавити у било које време током важења акредитације, подношењем пријаве за проширење обима акредитације и достављањем одговарајуће документације која се захтева истом. Оцењивање у сврху проширења обима акредитације се може реализовати кроз самосталан поступак или заједно са редовним оцењивањем у циклусу акредитације.

Остала питања

Где могу да купим одговарајући стандард ?

Стандарди, у којима су дати захтеви за одређене врсте акредитације, могу се купити у Институту за стандардизацију Србије.

Да ли имате другачију врсту питања ?

Уколико вам је потребан одговор на питање, које није наведено у овом одељку, молимо вас да нам се обратите путем контакт форме, а ми ћемо вам одговорити у што краћем року.