Навигација

Процедуре/Упутства

АТС-УП07 Листа кодова / кључних речи за области оцењивања усаглашености

АТС-УП07 Листа кодова / кључних речи за области оцењивања усаглашености_6-0_05.06.2024_s

2024 5. Jun
АТС-УП02 Смернице за исказивање обима акредитације тела за оцењивање усаглашености

АТС-УП02 Смернице за исказивање обима акредитације тела за оцењивање усаглашености, _4-0_05.06.2024_s

 

2024 5. Jun
АТС-УП01 Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано ТОУ

АТС-УП01 Листа докумената који садрже захтеве за акредитацију_12-0_05.04.2024_

2024 5. Apr
ATС-УП33 Политика промоције мултилатералних споразума

AТС-УП33_Политика промоције мултилатералних споразума_4-0_09.02.2024. године

2024 9. Feb
Упутство за примену Одлуке о висини трошкова акредитације

Упутство за примену Одлуке о висини трошкова акредитације од 30.01.2024. године

202430. Jan
АТС-УП26 Упутство за акредитацију сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње

АТС-УП26 Упутство за акредитацију сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње, издање/измена 4/0 од 07.07.2023. године

2023 7. Jul
ATС-УП51_Упутство за POCT

ATС-УП51_Упутство за POCT _1-0_01.02.2022

2022 1. Feb
АТС-УП32 Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања

АТС-УП32 Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања - издање/измена: 1/1 - усвојена 05.11.2021.

2021 5. Nov
АТС-УП20 Смернице за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку оцењивања лабораторија за испитивање

АТС-УП20 Смернице за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку оцењивања лабораторија за испитивање, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године

202111. Oct
АТС-УП27 Смернице за акредитацију лабораторија за испитивање које обављају микробиoлошка испитивања

АТС-УП27 Смернице за акредитацију лабораторија за испитивање које обављају микробиoлошка испитивања, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године

202111. Oct
АТС-УП29 Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија која обављају сензорска испитивања,

АТС-УП29 Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија која обављају сензорска испитивања, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године

202111. Oct
АТС-УП34 Акредитација форензичких лабораторија

АТС-УП34 Акредитација форензичких лабораторија, издање/измена 2/0 од 11.10.2021. године

202111. Oct
AТС-УП22 Смернице за aкредитацију ТОУ OПП током века употребе

AТС-УП22 Смернице за aкредитацију ТОУ OПП током века употребе_2-0_11.10.2021

202111. Oct
АТС-УП39 Упутство за оцењивање ПТ провајдера

АТС-УП39 Упутство за оцењивање ПТ провајдера, издање/измена 1/0 од 07.09.2021. године

2021 7. Sep
АТС-УП44 Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивањe тела за оцењивање усаглашености медицинских средстава

АТС-УП44 Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивањe тела  за оцењивање усаглашености медицинских средстава,издање/измена 1/0 од 07.09.2021. године.

2021 7. Sep
АТС-УП28 Акредитација за флексибилни обим

АТС-УП28 Акредитација за флексибилни обим, издање/измена 3/0 од 02.09.2021. године

2021 2. Sep
АТС-ПР13 Развој, успостављање и проширење шема акредитације

АТС-ПР13 Развој, успостављање и проширење шема акредитације, издање/измена 3/0 од  23.08.2021. године

202123. Aug
АТС-УП41 Упутство за поступак вредновања шема за оцењивање усаглашености

АТС-УП41 Упутство за поступак вредновања шема за оцењивање усаглашености, издање/измена 2/0 од 23.08.2021. године

202123. Aug
АТС-ПР19 Вредновање шема за оцењивање усаглашености

АТС-ПР19 Вредновање шема за оцењивање усаглашености, издање/измена 1/0 од 23.08.2021. године

202123. Aug
АТС-ПР16 Решавање приговора и жалби

АТС-ПР16 Решавање приговора и жалби - издање/измена: 6/0, усвојенo: 23.08.2021.

202123. Aug
АТС-ПР18 Акредитација у сврху именовања

АТС-ПР18 Акредитација у сврху именовања, издање/измена 1/0 од 16.08.2021. године

202116. Aug
АТС-УП38 Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних осведочења при оцењивању ТОУ

АТС-УП38 Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних осведочења при оцењивању ТОУ, издање/измена 3/0 од 16.08.2021. године

202116. Aug
АТС-УП21 Кодекс оцењивача

АТС-УП21 Кодекс оцењивача, издање/измена 2/0 од 16.08.2021. године

202116. Aug
АТС-УП23 Кодекс експерата за одлучивање о акредитацији

АТС-УП23 Кодекс експерата за одлучивање о акредитацији, издање/измена 1/0 од 16.08.2021. године

202116. Aug
АТС-УП25 Акредитација за послове узорковања

АТС-УП25 Акредитација за послове узорковања, издање/измена 2/0 од 05.08.2021. године

2021 5. Aug
АТС-УП43 Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа

Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа АТС-УП43 - издање/измена 1/0 - усвојено: 04.06.2020.

2021 4. Jun
AТС-УП36 Општа начела непристрасности

АТС-УП36 Општа начела непристрасности, издање/измена: 2/0, усвојено: 17.05.2021.

202117. May
АТС-УП42 Смернице за примену ISO/IEC 17020

АТС-УП42 Смернице за примену ISO/IEC 17020, издање/измена 1/0 од 22.07.2020. године

202022. Jul