Навигација

Приговори и жалбе

Поступак решавања приговора и жалби упућених АТС је утврђен у АТС-ПР 16, Решавање приговора и жалби.

Приговор представља израз незадовољства упућен акредитационом телу од стране било које особе или организације у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености на који се очекује одговор.

Жалба представља захтев тела за оцењивање усаглашености акредитационом телу да поново размотри било коју, по тело за оцењивање усаглашености, неповољну одлуку акредитационог тела, а која се односи на жељени статус акредитације.

На одлуке о акредитацији може се поднети жалба у року од 15 дана од дана достављања одлуке. О жалби одлучује Комисија за жалбе која доноси одлуку о жалби у року од 30 дана од дана пријема жалбе.