Навигација

Информативни материјал

Акредитационо тело Србије - Актуелне измене у документима од значаја за рад акредитованих тела - Презентација, Дан акредитације, 28.06.2022.

Презентација, Дан Акредитације, 28. јун 2022. године, "mts Dvorana", помоћник директора АТС-а за процес акредитације, мр Милица Јовчић

202229. Jun
Акредитационо тело Србије – активности у претходном периоду - Презентација, Дан акредитације,28.06.2022.године

Презентација, Дан Акредитације, 28. јун 2022. године, "mts Dvorana", заменик директора АТС-а, Јасна Стојановић

202229. Jun
Измене у документима: Листа налаза, образац АТС-ПР12-О03 (део процедуре Оцењивање ТОУ, АТС-ПР12)

Измене обрасца Листа налаза АТС-ПР12-О03

202228. Mar
Ефективност интерних провера и преиспитивања од стране руководства

Ефективност интерних провера и преиспитивања од стране руководства - Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености "Акредитација и оцењивање усаглашености - ми смо свет!" - Комбанк дворана, Београд, 11.09.2019.

201911. Sep
Управљање ризицима у поступцима контролисања/сертификације

Управљање ризицима у поступцима контролисања/сертификације - Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености "Акредитација и оцењивање усаглашености - ми смо свет!" - Комбанк дворана, Београд, 11.09.2019.

201911. Sep
Идентификација слабих места у системима менаџмента тела за оцењивање усаглашености

Идентификација слабих места у системима менаџмента тела за оцењивање усаглашености - Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености "Акредитација и оцењивање усаглашености - ми смо свет!" - Комбанк дворана, Београд, 11.09.2019.

201911. Sep
АТС у бројкама

АТС у бројкама - Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености "Акредитација и оцењивање усаглашености - ми смо свет!" - Комбанк дворана, Београд, 11.09.2019.

201911. Sep
Компетентност - управљање људским ресурсима - изазов савременог доба

Компетентност - управљање људским ресурсима - изазов савременог доба - Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености "Акредитација и оцењивање усаглашености - ми смо свет!" - Комбанк дворана, Београд, 11.09.2019.

201911. Sep
Да ли извештавамо правилно?

Да ли извештавамо правилно? - Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености "Акредитација и оцењивање усаглашености - ми смо свет!" - Комбанк дворана, Београд, 11.09.2019.

201911. Sep
Планови АТС за наредни период (кратак осврт на измењена документа и планови за наредне измене)

Планови АТС за наредни период (кратак осврт на измењена документа и планови за наредне измене) - Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености "Акредитација и оцењивање усаглашености - ми смо свет!" - Комбанк дворана, Београд, 11.09.2019.

201911. Sep
Заједничко саопштење IAF-a и ILAC-a поводом Светског дана акредитације 2019. године

Заједничко саопштење Xiao Jianhua, преседавајућег IAF-a и Etty Feller, преседавајуће ILAC-а поводом Светског дана акредитације 2019. године на тему: Акредитацја - додавање вредности ланцима снабдевања

201917. Apr
Учешће АТС-а на Европској недељи квалитета - ENK 2018 у Новом Саду

Презентација Ивана Гагића, АТС "Преласци на нова издања стандарда у духу захтева ЕА/IAF докумената" на Европској недељи квалитета ЈУСК ЕНК 2018

2018 5. Dec
Размишљање засновано на ризику– изазов за лабораторије и акредитациона тела Милица Јовчић

РАЗМИШЉАЊЕ ЗАСНОВАНО НА РИЗИКУ– ИЗАЗОВ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ И АКРЕДИТАЦИОНА ТЕЛА, Презентација Милице Јовчић,  помоћник директора за за процес акредитације, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018 

2018 7. Jun
КРУПНИМ КОРАЦИМА КА НАРЕДНИХ 20 ГОДИНА-ВИЗИЈА АТС проф. др Ацо Јанићијевић

КРУПНИМ КОРАЦИМА КА НАРЕДНИХ 20 ГОДИНА-ВИЗИЈА АТС, Презентација проф. др Аца Јанићијевића, в.д. директора АТС-а, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018 

2018 7. Jun
2018. и 2019. - године обавезујућих IAF докумената Јасна Стојановић

2018. И 2019. - ГОДИНЕ ОБАВЕЗУЈУЋИХ IAF ДОКУМЕНАТА, Презентација Јасне Стојановић  заменика директора АТС-а, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018 

2018 7. Jun
Нови трендови и регулативе у области органске производње Никола Костић

НОВИ ТРЕНДОВИ И РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ, Презентација Николе Костића, руководиоца одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018

2018 7. Jun
Коришћење акредитације у областима регулисаним законима и прописима Радивоје Николичић

КОРИШЋЕЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИМА РЕГУЛИСАНИМ ЗАКОНИМА И ПРОПИСИМА, Презентација Радивоја Николичића,  помоћник директора за сарадњу са државним органима, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018 

2018 7. Jun
Јелена Стојановић Ново издање стандарда ISO/IEC 17025:2017
201825. May
Љиљана Маркићевић Одлучивање о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда
201825. May
Александра Николић Ново издање стандарда ISO/IEC 17025:2017“
201825. May
Јасна Стојановић 20 година АТС-а – јуче, данас, сутра
201825. May
Милица Јовчић Захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017: Општи захтеви за компетентност за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање
201825. May
Наталија Јовичић Зарић Размишљање засновано на ризику
201825. May
Наталија Јовичић Зарић Нови захтеви за акредитациона тела – очекивања и предности – стандард ISO/IEC 17011:2017
201825. May
МЈ Недеља квалитета 2018.

Презентација Милице Јовчић на 27. Недељи квалитета, од 28. фебруара до 2. марта 2018. године у организацији Фондације за културу квалитета и изврсност

201812. Apr
Заједничка изјава председавајућих IAF и ILAC поводом Светског дана акредитације 2018. године
201812. Apr
Презентација проф. др Аце Јанићијевића - Недеља квалитета 2018.

Презентација проф. др Аца Јанићијевића на 27. Недељи квалитета, од 28. фебруара до 2. марта 2018. године у организацији Фондације за културу квалитета и изврсност

201812. Apr
Презентација Радивоја Николичића - Акредитација у Закону о медицинским средствима

Презентација Радивија Николичића - Акредитација у Закону о медицинским средствима

2018 1. Mar
Програм конфренције о акредитацији медицинских лабораторија

Програм конференције о акредитацији медицинских лабораторија  „1ST CONFERENCE ON MEDICAL LABORATORY ACCREDITATION AND QUALITY SYSTEMS: EUROPEAN ANSWERS“ (CLAQ), која се одржава 20. и 21. априла 2017. године у хотелу Metropol Palace у Београду

2017 5. Apr
Место акредитације у прописима Републике Србије

Место акредитације у прописима Републике Србије

201710. Feb
Систем акредитације у Републици Србији - стање и перспективе

Систем акредитације у Републици Србији - стање и перспективе, Радивоје Николичић,  АТС, саветник директора

201613. May
Лидерство: кључни чинилац у моделима изврсности и новом стандарду SRPS ISO 9001:2015

Лидерство: кључни чинилац у моделима изврсности и новом стандарду SRPS ISO 9001:2015, др Милош Јелић

201611. Mar
Нове димензије успеха менаџмент стандарда

Нове димензије успеха менаџмент стандарда, Владимир Симић

201611. Mar
Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици

Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици, новембар 2015. године

2015 7. Dec
Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020

Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020, усвојена у октобру 2015. године

2015 2. Dec
Систем акредитације у Републици Србији

Систем акредитације у Републици Србији, РПК Ваљево, 27. новембар 2015. године

2015 1. Dec
Листа акредитованих лабораторија за еталонирање у региону (IPA 2011)

Листа акредитованих лабораторија за еталонирање у региону (IPA 2011) 20.10.2015.

201520. Oct
„Рад, структура и положај АТС-а у Републици Србији, Европи и свету 15 година после прве акредитације“

„Рад, структура и положај АТС-а у Републици Србији, Европи и свету 15 година после прве акредитације“ - Радивоје Николичић, АТС, 29.06.2015. године

201530. Jun
„Значај акредитације за унапређење пословних могућности“ , Владимир Вукашиновић, 29.06.2015. године

„Значај акредитације за унапређење пословних могућности“ , Владимир Вукашиновић, 29.06.2015. године

201530. Jun
Акредитација у области покретне опреме под притиском

Акредитација у области покретне опреме под притиском, Марија Смиљанић, АТС

2015 5. Jun
Интерно еталонирање

Интерно еталонирање, Александра Николић, АТС

2015 5. Jun
Мишљења и тумачења-захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006

Мишљења и тумачења-захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, мр Милица Јовчић, АТС

2015 5. Jun
Проширење активности АТС-а у 2015. години

Проширење активности АТС-а у 2015. години, Радивоје Николичић, АТС

2015 5. Jun
Управљање ризиком у медицинским лабораторијама – захтев SRPS EN ISO 15189

Управљање ризиком у медицинским лабораторијама – захтев SRPS EN ISO 15189, др Љубинка Глигић, АТС

2015 5. Jun
Акредитација у области контролисања мерила – водомери

Акредитација у области контролисања мерила – водомери, Маријана Бачевац, АТС

2015 5. Jun
„Mесто и улога АТС-а у националној и међународној инфраструктури квалитета“

„Mесто и улога АТС-а у националној и међународној инфраструктури квалитета“ - Радивоје Николичић, АТС, предавање за студенте Факултета организационих наука, Универзитета у Београду, 1. април 2015. године

201517. Apr
Значај акредитованих извештаја и сертификата за привредне субјекте у Републици Србији

Значај акредитованих извештаја и сертификата за привредне субјекте у Републици Србији: Радивоје Николичић, АТС

201429. Dec
Aкредитација тела за оцењивање усаглашености која спроводе оцењивање усаглашености личне заштитне опреме

Aкредитација тела за оцењивање усаглашености која спроводе оцењивање усаглашености личне заштитне опреме - Никола Костић, АТС

201412. Jun
Нови национални еталон дужине и оптичких фреквенција: комб генератор

Нови национални еталон дужине и оптичких фреквенција: комб генератор – Слободан Зеленика, ДМДМ

201412. Jun
Унапређење националне временске скале кроз учешће у међународном пројекту „Брзо решење универзалног координираног времена“

Унапређење националне временске скале кроз учешће у међународном пројекту „Брзо решење универзалног координираног времена“ – Јадранка Марендић-Миљковић, Снежана Реновица, ДМДМ

201412. Jun
Развојни пројекат националног примарног еталона једносмерног електричног напона Републике Србије заснованог на Џозефсоновом ефекту

Развојни пројекат националног примарног еталона једносмерног електричног напона Републике Србије заснованог на Џозефсоновом ефекту – Јелена Пантелић-Бабић, Зоран Шофранац, Вида Живковић, ДМДМ

201412. Jun
Оверавање вертикалних цилиндричних резервоара намењених за складиштење нафте и нафтних деривата употребом тоталне станице

Оверавање вертикалних цилиндричних резервоара намењених за складиштење нафте и нафтних деривата употребом тоталне станице – Душан Јовановић, Бошко Стефановић, ДМДМ

201412. Jun
Реализација пројекта развоја области претходно упакованих производа

Реализација пројекта развоја области претходно упакованих производа – мр Бранка Раданов, ДМДМ

201412. Jun
Формирање програма и планa учешћа у ПТ активностима: практични примери у испитивању

Формирање програма и планa учешћа у ПТ активностима: практични примери у испитивању - Азра Реџеповић и др Маја Алексић, АТС

201412. Jun
Следљивост мерења, периоди еталонирања опреме, међупровере, референтни материјали

Следљивост мерења, периоди еталонирања опреме, међупровере, референтни материјали - Јелена Стојановић, АТС

201412. Jun
Aкредитација у области опреме под притиском

Aкредитација у области опреме под притиском - Марија Смиљанић, АТС

201412. Jun
Ефективност система менаџмента (захтеви референтних докумената за акредитацију)

Ефективност система менаџмента (захтеви референтних докумената за акредитацију) - мр Милица Јовчић, АТС

201412. Jun
Решавање приговора: процес који спроводи АТС

Решавање приговора: процес који спроводи АТС – др Братислав Милошевић, АТС

2014 1. Jun
Захтеви референтног стандарда на које треба обратити посебну пажњу (SPRS ISO/IEC 17025)

Захтеви референтног стандарда на које треба обратити посебну пажњу (SPRS ISO/IEC 17025) Љиљана Маркићевић, АТС

2014 1. Jun
У ком правцу започети активности у поступку усаглашавања са захтевима SRPS EN ISO 15189:2014

У ком правцу започети активности у поступку усаглашавања са захтевима SRPS EN ISO 15189:2014 – др Љубинка Глигић, АТС

2014 1. Jun
Претње по непристрасност: захтеви који стварају проблем (SPRS ISO/IEC 17020:2012)

Претње по непристрасност: захтеви који стварају проблем (SPRS ISO/IEC 17020:2012) – мр Наталија Јовичић Зарић, АТС

2014 1. Jun
Структура сертификационог тела: захтеви у вези са организацијом рада (SPRS ISO/IEC 17065:2013)

Структура сертификационог тела: захтеви у вези са организацијом рада (SPRS ISO/IEC 17065:2013) Љубица Живанић, АТС

2014 1. Jun
Компетентност проверавача: новина која доноси квалитет више (SPRS ISO/IEC 17021:2011)

Компетентност проверавача: новина која доноси квалитет више (SPRS ISO/IEC 17021:2011)Јована Зечевић, АТС

2014 1. Jun
Мултилатерални споразуми: пасош за међународну трговину

Мултилатерални споразуми: пасош за међународну трговинуЈасна Стојановић, в.д. директора АТС-а

2014 1. Jun
Прихватљивост шема сертификације: важан аспект деловања на тржишту (SPRS ISO/IEC 17065:2013 и SPRS ISO/IEC 17024:2012)

Прихватљивост шема сертификације: важан аспект деловања на тржишту (SPRS ISO/IEC 17065:2013 и SPRS ISO/IEC 17024:2012)Љубица Живанић, АТС, и мр Наталија Јовичић Зарић, АТС

2014 1. Jun
Најновији изазови за Сектор за инфраструктуру квалитета

Најновији изазови за Сектор за инфраструктуру квалитета – мр Јелена Поповић, помоћник министра, Министарство привреде

2014 1. Jun
Решавање жалби: процес који спроводи АТС

Решавање жалби: процес који спроводи АТСБиљана Томић, АТС

2014 1. Jun
Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације

Презентација "Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације" - др Братрислав Милошевић, АТС, пета Специјална конференција „Национални систем акредитације - стање и будући развој” , 05. јун 2013. године, Машински факултет Универзитета у Београду

201310. Jun
Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања

Презентација "Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања" - Јелена Стојановић, АТС, пета Специјална конференција „Национални систем акредитације - стање и будући развој” , 05. јун 2013. године, Машински факултет Универзитета у Београду

201310. Jun
Акредитација за послове узорковања

Презентација "Акредитација за послове узорковања" - Љиљана Маркићевић, АТС, пета Специјална конференција „Национални систем акредитације - стање и будући развој” , 05. јун 2013. године, Машински факултет Универзитета у Београду

201310. Jun
Извештавање о усклађености са спецификацијама - Информација у вези садржаја извештаја о испитивању/уверења у случају да лабораторија даје изјаву о усклађености са спецификацијама (засновано на ILAC-G8:03/2009)

Презентација "Извештавање о усклађености са спецификацијама - Информација у вези садржаја извештаја о испитивању/уверења у случају да лабораторија даје изјаву о усклађености са спецификацијама (засновано на ILAC-G8:03/2009)" - мр Милица Јовчић, АТС, пета Специјална конференција „Национални систем акредитације - стање и будући развој” , 05. јун 2013. године, Машински факултет Универзитета у Београду

201310. Jun
Нова документа АТС-а за акредитацију провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043

Презентација "Нова документа АТС-а за акредитацију провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043" - др Љубинка Глигић, АТС, пета Специјална конференција „Национални систем акредитације - стање и будући развој” , 05. јун 2013. године, Машински факултет Универзитета у Београду

201310. Jun
15 година рада Акредитационог тела Србије

Презентација "15 година рада Акредитационог тела Србије" - Јасна Стојановић, АТС, пета Специјална конференција „Национални систем акредитације - стање и будући развој” , 05. јун 2013. године, Машински факултет Универзитета у Београду

201310. Jun
Публикацијa „Изградња поверења - комплет алата за оцењивање усаглашености”

Институт за стандардизацију (ИСС) објавио je публикацију „Изградња поверења - комплет алата за оцењивање усаглашености” на српском језику уз подршку Немачког друштва за међународну сарадњу (GIZ).

201329. Apr
Приручник за примену Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

Приручник за примену Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

201322. Feb
Приручник за примену Правилника о личној заштитној опреми

Приручник за примену Правилника о личној заштитној опреми

201322. Feb
Приручник за примену Правилника о безбедности машина

Приручник за примену Правилника о безбедности машина

201322. Feb
Приручник за примену Правилника о безбедности лифтова

Приручник за примену Правилника о безбедности лифтова

201322. Feb
Приручник за примену Правилника о електромагнетној компатибилности

Приручник за примену Правилника о електромагнетној компатибилности

201322. Feb
Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији

Публикација "Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији"

201322. Feb
EMC прилог

Акредитационо тело Србије је дана 14. јула 2011.године прихватило предлог Радне групе у области електромагнетне компатибилности (ЕМС) у вези начина исказивања обима акредитације у овој области. У EMC Прилогу су дати примери исказивања обима акредитације.

201322. Feb
АТС у Европи и свету, значај потписаних споразума

Презентација "АТС у Европи и свету, значај потписаних споразума" - Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – значај потписаних споразума“, 24. јануар 2013. године, Центар „Сава“

201323. Jan
Рад тела за оцењивање усаглашености - аспект одлучивања

Презентација "Рад тела за оцењивање усаглашености - аспект одлучивања" - мр Наталија Јовичић Зарић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – значај потписаних споразума“, 24. јануар 2013. године, Центар „Сава“

201323. Jan
Структура, независност, компетентност - захтеви у новим издањима ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024

Презентација "Структура, независност, компетентност - захтеви у новим издањима ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024" - Љубица Живанић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – значај потписаних споразума“, 24. јануар 2013. године, Центар „Сава“

201323. Jan
Политика ЕА у вези шема оцењивања усаглашености (валидација, садржај, начин прихватања)

Презентација "Политика ЕА у вези шема оцењивања усаглашености (валидација, садржај, начин прихватања)" - Љиљана Маркићевић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – значај потписаних споразума“, 24. јануар 2013. године, Центар „Сава“

201323. Jan
Неопходност учешћа тела за оцењивање усаглашености у одговарајућим ПТ активностима

Презентација "Неопходност учешћа тела за оцењивање усаглашености у одговарајућим ПТ активностима" - др Братислав Милошевић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – значај потписаних споразума“, 24. јануар 2013. године, Центар „Сава“

201323. Jan
Значај коришћења смерница EA, ILAC и IAF, као и других докумената међународних организација у свакодневном раду ТОУ

Презентација "Значај коришћења смерница EA, ILAC и IAF, као и других докумената међународних организација у свакодневном раду ТОУ" - мр Наталија Јовичић Зарић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – значај потписаних споразума“, 24. јануар 2013. године, Центар „Сава“

201323. Jan
Коришћење обавезних докумената ЕА, ILAC и IAF у поступку акредитације

Презентација "Коришћење обавезних докумената ЕА, ILAC и IAF у поступку акредитације" - мр Милица Јовчић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – значај потписаних споразума“, 24. јануар 2013. године, Центар „Сава“

201323. Jan
Представљање пројекта "Стратегија развоја инфраструктуре квалитета" GIZ/ACCESS

Представљање пројекта "Стратегија развоја инфраструктуре квалитета" GIZ/ACCESS - Helmut Mairhofer, GIZ, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – значај потписаних споразума“, 24. јануар 2013. године, Центар „Сава“

201323. Jan
Актуелности у Министарству финансија и привреде

Презентација "Актуелности у Министарству финансија и привреде" - мр Јелена Поповић, помоћник министра, МФП, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – значај потписаних споразума“, 24. јануар 2013. године, Центар „Сава“

201323. Jan
Законска регулатива и улога Министарства здравља код утврђивања здравствене исправности воде за пиће

Презентација др Звонка Платише, Министарство здравља "Законска регулатива и улога Министарства здравља код утврђивања здравствене исправности воде за пиће" у Привредној комори Србије поводом обележавања Светског дана акредитације, 8. јун 2012. године

2012 9. Jun
Прописи у области безбедности хране са посебним освртом на храну анималног порекла

Презентација Славољуба Станојевића, Управа за ветерину Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде "Прописи у области безбедности хране са посебним освртом на храну анималног порекла - Мрежа акредитованих лабораторија у систему службене контроле Управе за ветерину" у Привредној комори Србије поводом обележавања Светског дана акредитације, 8. јун 2012. године

2012 9. Jun
Акредитација и безбедност хране данас и сутра у Републици Србији

Презентација др Дејана Крњаића "Акредитација и безбедност хране данас и сутра у Републици Србији" у Привредној комори Србије поводом обележавања Светског дана акредитације, 8. јун 2012. године

2012 9. Jun
Досадашње искуство у примени Правила о учешћу PT и ILC програмима

Презентација Љиљане Маркићевић "Досадашње искуство у примени правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљеноати АТС-ПА02" на Четвртој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Београд, 6.06.2012. године

2012 7. Jun
Реализоване активности и искуства у примени новог техничког законодавства у Србији

Презентација Николе Мирковића, МЕРР "Реализоване активности и искуства у примени новог техничког законодавства у Србији" на Четвртој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Београд, 6.06.2012. године

2012 7. Jun
Новости у раду CASCO комитета - Аспект серије стандарда ISO/IEC 17000

Презентација Јоване Зечевић "Новости у раду CASCO комитета - Аспект серије стандарда ISO/IEC 17000, Захтеви стандарда ISO/IEC 17065 и ISO/IEC 17024" на Четвртој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Београд, 06.06.2012. године

2012 7. Jun
Измењени захтеви стандарда ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17021

Презентација Љубице Живанић "Измењени захтеви стандарда ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17021" на Четвртој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Београд, 06.06.2012. године

2012 7. Jun
Акредитационо тело Србије - јуче, данас, сутра

Презентација др Дејана Крњаића "Акредитационо тело Србије - јуче, данас, сутра" на Четвртој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Београд, 06.06.2012. године

2012 7. Jun
Усклађивање техничких прописа Републике Србије са прописима Европске уније

Презентација "Усклађивање техничких прописа Републике Србије са прописима Европске уније – најновије активности МЕРР-а" - мр Јелена Поповић, помоћник министра, МЕРР, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

201226. Jan
Пројекат „Стратегија развоја инфраструктуре квалитета“ GIZ/ACCESS

Презентација представљање пројекта „Стратегија развоја инфраструктуре квалитета“ GIZ/ACCESS – Helmut Mairhofer, GIZ, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености Акредитационог тела Србије (АТС) „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“ - GIZ/ACCESS-PROGRAM “ENHANCING SERBIA’s QUALITY INFRASTRUCTURE” Support to Ministry of Economy and Regional Development (MoERD) “GOVERNMENTAL DEVELOPMENT STRATEGY FOR QUALITY INFRASTRUCTURE” Helmut Mairhofer, Head of Component Quality Infrastructure ACCESS - Program for Private Sector Development in Serbia

201226. Jan
Систем акредитације у Републици Србији - актуелности

Презентација "Систем акредитације у Републици Србији - актуелности" – др Дејан Крњаић, директор АТС-а, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

201226. Jan
Досадашња искуства у акредитацији контролних тела за контролисање мерила за које је обавезно....

Презентација "Досадашња искуства у акредитацији контролних тела за контролисање мерила за које је обавезно оверавање" - Љубица Живанић, АТС , Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

201226. Jan
Искуства АТС-а у области акредитације тела за оцењивање усаглашености лифтова

Презентација "Искуства АТС-а у области акредитације тела за оцењивање усаглашености лифтова" – Љубица Живанић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

201226. Jan
Место акредитације у техничким прописима Републике Србије

Презентација "Место акредитације у техничким прописима Републике Србије" – мр Наталија Јовичић Зарић и Биљана Томић, АТС , Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

201226. Jan
Јаке и слабе стране тела за оцењивање усаглашености

Презентација "Јаке и слабе стране тела за оцењивање усаглашености" – мр Наталија Јовичић Зарић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

201226. Jan
Искуства Дирекције у раду овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила

Презентација "Искуства Дирекције у раду овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила" – Луција Дујовић, помоћник директора и Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

201226. Jan
Представљање регионалног IPA 2011 пројекта

Презентација "Представљање регионалног IPA 2011 пројекта - Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“ – David Norris, вођа регионалног IPA пројекта, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

201226. Jan
Досадашња искуства у акредитацији лабораторија у складу са захтевима Правилника ....

Презентација "Досадашња искуства у акредитацији лабораторија у складу са захтевима Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета" – др Братислав Милошевић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

201226. Jan
Систем акредитације у свету, Европи и Републици Србији

Презентација др Дејана Крњаића на Трећој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру 38. Годишње националне конференције ЈУСК-а „Ка интегрисаним системима“, Београд, 8.06.2011. године

201116. Jun
Новине у раду АТС-а, акредитација у свету, Европи и Србији 2010 - 2011 године

Презентација др Дејана Крњаића - Новине у раду АТС-а, акредитација у свету, Европи и Србији 2010 - 2011 године, семинар за акредитоване лабораторије, 14. јун 2011. године, Београд

201116. Jun
Презентација Eurachem-а

Презентација Kyricosa Tsimillisa - A short presentation of Eurachem, its objectives, role and activities, Why to establish a national Eurachem Committee, семинар за акредитоване лабораторије, 14. јун 2011. године, Београд

201115. Jun
The significance of measurements in decision making

Презентација dr Kyricos-a C. Tsimillis-a, Cyprus Organization for the Promotion of Quality Cyprus Accreditation Body - The significance of measurements in decision making The need for reliability, семинар за акредитоване лабораторије, 14. јун 2011. године, Београд

201115. Jun
Презентација EUROLAB-а

Презентација JeanMarc-a Aublant-a, French National Metrology and Testing Laboratory - Who and what are EUROLAB ?, семинар за акредитоване лабораторије, 14. јун 2011. године, Београд

201115. Jun
EUROLAB Cook Book and Guidance documents

Презентација JeanMarc-a Aublant-a, French National Metrology and Testing Laboratory - EUROLAB Cook Book and Guidance documents, семинар за акредитоване лабораторије, 14. јун 2011. године, Београд

201115. Jun
Одговори на питања сертификационих и контролних тела

Презентација Љубице Живанић на Трећој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру 38. Годишње националне конференције ЈУСК-а „Ка интегрисаним системима“, Београд, 8.06.2011. године

2011 9. Jun
Нови правни оквир позивање на акредитацију у техничким прописима

Презентација Биљане Томић на Трећој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру 38. Годишње националне конференције ЈУСК-а „Ка интегрисаним системима“, Београд, 8.06.2011. године

2011 9. Jun
Критеријуми и правила акредитације - упознавање са новинама

Презентација Наталије Јовичић Зарић на Трећој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру 38. Годишње националне конференције ЈУСК-а „Ка интегрисаним системима“, Београд, 8.06.2011. године

2011 9. Jun
Одговори на питања акредитованих лабораторија

Презентација Љиљане Маркићевић и Братислава Милошевића на Трећој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру 38. Годишње националне конференције ЈУСК-а „Ка интегрисаним системима“, Београд, 8.06.2011. године

2011 9. Jun
Правци јачања националне инфраструктуре квалитета

Прослава Дана метрологије, 17.05.2011., презентација Правци јачања националне инфраструктуре квалитета, проф. др Предраг Поповић

201125. May
Референтни материјали

Прослава Дана метрологије, 17.05.2011., презентација Референтни материјали Јелена Бебић, ДМДМ

201125. May
Метрологија у Републици Србији - где смо и шта даље?

Прослава Дана метрологије, 17.05.2011., презентација Метрологија у Републици Србији - где смо и шта даље? Мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Луција Дујовић, помоћник директора Сектора за контролу и надзор, ДМДМ, Борис Лаштро, помоћник директора Сектора за развој метрологије, ДМДМ, Татјана Цинцар-Вујовић, шеф Одсека за електричне величине, ДМДМ

201124. May
Законодавна активност Министарства животне средине и просторног планирања у обл. оцењ. усаглашености

Законодавна активност Министарства животне средине и просторног планирања у области оцењивања усаглашености - Даница Баћановић, помоћник министра, МЖСПП, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.01.2011. године

201126. Jan
Улога контролисања и сертификације у техничким прописима

Улога контролисања и сертификације у техничким прописима - Љубица Живанић, АТС, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.01.2011. године

201126. Jan
Систем акредитације у Републици Србији - актуелности

Систем акредитације у Републици Србији - актуелности – др Дејан Крњаић, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.01.2011. године

201125. Jan
Слабе и јаке стране тела за оцењивање усаглашености

Слабе и јаке стране тела за оцењивање усаглашености – мр Наталија Јовичић Зарић, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.01.2011. године

201125. Jan
Еталонирање и следивост мерења

Еталонирање и следивост мерења – мр Вида Живковић, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.01.2011. године

201125. Jan
Законодавне активности МЕРР-а у области оцењивања усаглашености

Законодавне активности Министарства економије и регионалног развоја у области оцењивања усаглашености – Јелена Поповић, помоћник министра МЕРР, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.01.2011. године

201125. Jan
Међулабораторијска поређења и PT шеме

Међулабораторијска поређења и PT шеме – Азра Реџеповић, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.01.2011. године

201125. Jan
Информациони систем АТС-а

Информациони систем АТС-а – Јасна Стојановић, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.01.2011. године

201125. Jan
Значај стандардизације Европи и Републици Србији

Презентација Александра Ивића на предавању одржаном 16.11.2010. године на Факултету техничких наука у Новом Саду - Значај стандардизације Европи и Републици Србији

201020. Nov
Значај и улога акредитације у свету, Европи и Републици Србији

Презентација др Дејана Крњаића на предавању одржаном 16.11.2010. године на Факултету техничких наука у Новом Саду - Значај и улога акредитације у свету, Европи и Републици Србији

201020. Nov
Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ - начин израде техничких прописа

Презентација Витомира Фистера - Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа, у Београду, 16.- 19. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201018. Nov
Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, ...

Презентација Тање Петровић и Миодрага Дуганџије, Министарство економије - Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа, у Београду, 16.- 19. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201018. Nov
Улога акредитације и позивање на акредитацију у техничким прописима

Презентација Биљане Томић, АТС - Улога акредитације и позивање на акредитацију у техничким прописима, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа, у Београду, 16.- 19. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201018. Nov
Припрема за израду прописа - општи постулати

Презентација Николе Мирковића, Министарство економије - Припрема за израду прописа - општи постулати, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа, у Београду, 16.- 19. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201018. Nov
Примена Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и подзаконских аката

Презентација Николе Мирковића, Министарство економије - Примена Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и подзаконских аката, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа, у Београду, 16.- 19. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201018. Nov
Транспоновање директива у правни систем републике Србије - искуства МЕРР-а у транспоновању директиве

Презентација Тање Димитријевић, Министарство економије - Транспоновање директива у правни систем републике Србије - искуства МЕРР-а у транспоновању директиве 2006/95/ЕЗ, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа, у Београду, 16.- 19. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201018. Nov
Начин израде техничких прописа - искуства Словеније

Презентација др Петера Вртачника и мр Ирене Можек Гргуревич, Министарство економије, Република Словенија - Начин израде техничких прописа - искуства Словеније, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа, у Београду, 16.- 19. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201018. Nov
Ново техничко законодавство у Републици Србији

Презентација Николе Мирковића - Ново техничко законодавство у Републици Србији и транспоновање ЕУ директива у домаћи правни систем, семинари у Београду и Новом Саду, 9.- 12. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201011. Nov
Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености - лифтови

Презентација Љубице Живанић - Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености - лифтови, семинари у Београду и Новом Саду, 9.- 12. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201011. Nov
Нацрт Правилника о безбедности лифтова

Презентација Зорана Бакића - Нацрт Правилника о безбедности лифтова, семинари у Београду и Новом Саду, 9.- 12. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201011. Nov
Правни оквир ЕУ у области безбедности лифтова

Презентација др Мирка Ђапића и Војка Корона - Правни оквир ЕУ у области безбедности лифтова, семинари у Београду и Новом Саду, 9.- 12. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201011. Nov
Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ - област лифтова

Презентација Витомира Фистера - Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ - област лифтова, Слободно кретање роба и заштита јавног интереса, семинари у Београду и Новом Саду, 9.- 12. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201011. Nov
Хармонизација и интеграција АТС-а у Републици Србији са европским и светским системима

Хармонизација и интеграција АТС-а у Републици Србији са европским и светским системима, Др Дејан Крњаић, Мр Наталија Јовичић Зарић, презентација на Светском дану квалитета и Европској недељи квалитета 2010. године, Београд, 9. новембар 2010. године

201011. Nov
Калибрација, њен значај за привреду и захтеви стандарда ISO/IEC 17025

Презентација мр Матјажа Линдича - Калибрација, њен значај за привреду и захтеви стандарда ISO/IEC 17025, семинари у Београду и Новом Саду, 5. - 8. октобра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201010. Nov
Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености - област калибрације

Презентација Душанке Сантовац - Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености - област калибрације, семинари у Београду и Новом Саду, 5. - 8. октобра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201010. Nov
Национални метролошки систем Републике Србије

Презентација мр Виде Живковић - Национални метролошки систем Републике Србије и улога дирекције за мере и драгоцене метале, семинари у Београду и Новом Саду, 5.- 8. октобра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201010. Nov
Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ - област калибрације

Презентација Витомира Фистера - Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ - област калибрације, Слободно кретање роба и заштита јавног интереса, семинари у Београду и Новом Саду, 5.- 8. октобра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201010. Nov
Новине у законској регулативи у области акредитације у 2010. години

Новине у законској регулативи у области акредитације у 2010. години, др Дејан Крњаић, презентација на 37. међународном сајму "112 EXPO - Заштита од пожара, поплава, земљотреса, хемијских акцидената - реаговање у ванредним ситуацијама", 15. септембар 2010. године

201018. Sep
Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

Презентација Тање Димитријевић - Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, Министарство економије и регионалног развоја на семинарима у Суботици и Нишу, 15-18. јуна 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201021. Jul
Захтеви директиве о ниско напонској опреми (LVD)

Презентација Војка Корона - Захтеви директиве о ниско напонској опреми (LVD) на семинарима у Суботици и Нишу, 15-18. јуна 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201021. Jul
Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености - област LVD

Презентација Милице Јовчић - Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености на семинарима у Суботици и Нишу, 15-18. јуна 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201021. Jul
Правилник о безбедности машина

Презентација Жељка Лалића - Правилник о безбедности машина, Министарство економије и регионалног развоја на семинару у Краљеву, 1. и 2. јуна 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201014. Jun
Значај ПТ шема

Презентација Душанке Сантовац, Азре Реџеповић и Катарине Богојевић - Значај ПТ шема, Друга специјална конференцијa "Национални систем акредитације - стање и будући развој", ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету 2010. године, Машински факултет у Београду, 03. јун 2010. године

2010 8. Jun
Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености - улога акредитације у области машина

Презентација Милице Јовчић - Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености - улога акредитације у области машина на семинару у Краљеву, 1. и 2. јуна 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

2010 8. Jun
Правни оквир ЕУ у области безбедности машина

Презентација Јанеза Фурлана и Мирка Ђапића - Правни оквир ЕУ у области безбедности машина, пројекат "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији", Краљево, 01. јун 2010. године

2010 8. Jun
Добровољне шеме сертификације

Презентација Рада Ђуричића - Добровољне шеме сертификације, Друга специјална конференцијa "Национални систем акредитације - стање и будући развој", ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету 2010. године, Машински факултет у Београду, 03. јун 2010. године

2010 8. Jun
Колегијално оцењивање АТС-а - корак ка Европи

Презентација др Дејана Крњаића - Колегијално оцењивање АТС-а - корак ка Европи, Друга специјална конференцијa "Национални систем акредитације - стање и будући развој", ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету 2010. године, Машински факултет у Београду, 3. јун 2010. године

2010 8. Jun
Пракса и искуство у раду нотификованих тела на подручју машинске директиве у Републици Словенији

Презентација Јанеза Фурлана - Пракса и искуство у раду нотификованих тела на подручју машинске директиве у Републици Словенији, пројекат "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији", Друга специјална конференцијa "Национални систем акредитације - стање и будући развој", ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету 2010. године, Машински факултет у Београду, 03. јун 2010. године

2010 8. Jun
Улога тела за оцењивање усаглашености машина и захтеви за њихову нотификацију

Презентација Мирка Ђапића - Улога тела за оцењивање усаглашености машина и захтеви за њихову нотификацију, пројекат "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији", Друга специјална конференцијa "Национални систем акредитације - стање и будући развој", ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету 2010. године, Машински факултет у Београду, 3. јун 2010. године

2010 8. Jun
Инфраструктура квалитета - нови правни оквир у РС

Презентација Јелене Поповић, помоћника министра у МЕРР-у, Инфраструктура квалитета - нови правни оквир у Републици Србији, Друга специјална конференцијa "Национални систем акредитације - стање и будући развој", ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету 2010. године, Машински факултет у Београду, 03. јун 2010. године

2010 4. Jun
Улога акредитације у области моторних возила

Улога АТС-а у области оцењивања усаглашености - улога акредитације у области моторних возила, презентација Љубице Живанић, АТС на семинарима у Београду и Новом Саду, од 11. до 14. маја 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201026. May
Правни и институционални оквир у области моторних возила

Правни и институционални оквир у области моторних возила, презентација др Роберта Јерончића на семинарима у Београду и Новом Саду, од 11. до 14. маја 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201026. May
Систем менџмента квалитетом - 1

Систем менџмента квалитетом - улога у обезбеђивању усаглашености производа са захтевима директива ЕУ новог приступа - 1, презентација Михајла Зозолија на семинарима у Зрењанину и Крагујевцу, од 13. до 16. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201020. Apr
Систем менџмента квалитетом - 3

Систем менџмента квалитетом - улога у обезбеђивању усаглашености производа са захтевима директива ЕУ новог приступа - 3, презентација Михајла Зозолија на семинарима у Зрењанину и Крагујевцу, од 13. до 16. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201020. Apr
Акредитација у области сертификације система менаџмента квалитетом

Акредитација у области сертификације система менаџмента квалитетом, презентација Наталије Јовичић Зарић, АТС на семинарима у Зрењанину и Крагујевцу, од 13. до 16. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201020. Apr
Технички захтеви и оцењивање усаглашености

Технички захтеви и оцењивање усаглашености, презентација Јелене Поповић/Косе Рашковић на семинарима у Зрењанину и Крагујевцу, од 13. до 16. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201020. Apr
Систем менџмента квалитетом - 2

Систем менџмента квалитетом - улога у обезбеђивању усаглашености производа са захтевима директива ЕУ новог приступа - 2, презентација Михајла Зозолија на семинарима у Зрењанину и Крагујевцу, од 13. до 16. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201020. Apr
Захтеви за увођење система заштите здравља и безбедности на раду

Захтеви за увођење система заштите здравља и безбедности на раду, презентација Славка Плазара на семинарима у Крушевцу и Сомбору, од 6. до 9. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201013. Apr
Акредитација и управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду

Акредитација и управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду, презентација Биљане Томић, АТС на семинарима у Крушевцу и Сомбору, од 6. до 9. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201013. Apr
Системи управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду

Системи управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, презентација Алојза Битенца на семинарима у Крушевцу и Сомбору, од 6. до 9. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201013. Apr
Системи менаџмента безбедношћу хране

Системи менаџмента безбедношћу хране, презентација Сандре Бер Грегорц и проф. др Петера Распора на семинарима у Новом Саду и Београду, од 16. до 19. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201019. Mar
Представљање стандарда ISO 22000:2005

Представљање стандарда ISO 22000:2005 системи менаџмента безбедношћу хране, презентација Сандре Бер Грегорц на семинарима у Новом Саду и Београду, од 16. до 19. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201019. Mar
Важећи прописи и процес усклађивања са ЕУ легислативом

Важећи прописи и процес усклађивања са ЕУ легислативом, презентација Владимира Ракетића, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на семинарима у Новом Саду и Београду, од 16. до 19. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201019. Mar
Улога Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености - безбедност хране

Улога Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености - безбедност хране, презентација Братислава Милошевића на семинарима у Новом Саду и Београду, од 16. до 19. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201019. Mar
Акредитација и безбедност хране, презентација др Дејана Крњаића

Акредитација и безбедност хране, презентација др Дејана Крњаића, директора АТС-а на конференцији "Безбедност хране - ризици и изазови" у организацији удружења новинара за пољопривреду Агропрес у сарадњи са USAID Агробизнис пројектом и уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, 17.03.2010. године

201019. Mar
Задаци Министарства животне средине и просторног планирања на подручју управљања животном средином

Задаци Министарства животне средине и просторног планирања на подручју управљања животном средином, презентација Рада Остојића на семинарима у Шапцу и Панчеву, од 9. до 12. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201013. Mar
Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ

Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ, презентација Витомира Фистера на семинарима у Шапцу и Панчеву, од 9. до 12. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201013. Mar
Системи управљања заштитом животне средине

Системи управљања заштитом животне средине, презентација Алојза Битенца на семинарима у Шапцу и Панчеву , од 9. до 12. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201013. Mar
EMAS - систем управљања заштитом животне средине

EMAS - систем управљања заштитом животне средине, презентација Марјанце Зорник на семинарима у Шапцу и Панчеву , од 9. до 12. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201013. Mar
Кратак увод у европско и домаће ЕКО законодавство

Кратак увод у европско и домаће ЕКО законодавство, презентација Марјанце Зорник на семинарима у Шапцу и Панчеву , од 9. до 12. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201013. Mar
Улога Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености

Улога Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености, презентација Љубице Живанић на семинарима у Шапцу и Панчеву, од 9. до 12. марта 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

201013. Mar
Презентација Драгана Николића

Следивост резултата мерења – Драган Николић, Дирекција за мере и драгоцене метале, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Акредитационог тијела Црне Горе

Презентација Акредитационог тијела Црне Горе, семинар за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Ирене Можек Гргуревич

Нови пакет мера за унапређење трговине производима – задаци за државну управу, мр Ирена Можек Гргуревич, Министарство економије Rепублике Словеније, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Наталије Јовичић Зарић - примери из праксе

Ситуације – примери из праксе – мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Наталије Јовичић Зарић - Нова документа АТС-а

Нова документа АТС-а – мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Јелене Бебић

Мерна несигурност – Јелена Бебић, Дирекција за мере и драгоцене метале, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Јелене Поповић

Технички захтеви и оцењивање усаглашености, Јелена Поповић, помоћница министра економије и регионалног развоја, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Дејана Крњаића

Рад Акредитационог тела Србије у 2009. години – др Дејан Крњаић, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Леона Коса

Ревизија Новог и Глобоалног приступа – поглед пријављеног тела, мр Леон Кос, Словеначки институт за квалитет и метрологију, презентација на семинару за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Института за акредитирање Босне и Херцеговине

Презентација Института за акредитирање Босне и Херцеговине, семинар за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Интитута за акредитацију Републике Македоније

Презентација Интитута за акредитацију Републике Македоније, семинар за акредитоване организације, Сава центар, 25.02.2010. године

2010 1. Mar
Презентација Haraldа Riekelesа 2 - Привредна комора, 11.11.2009.

Importance of European Technical Regulations and the Directives of the New Approach for eliminiation of technical barriers in trade Belgrade, 11. 11. 2009 Harald Riekeles - завршна расправа на тему – транспоновање европских техничких прописа из области машина, нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности у правни систем Републике Србије

200913. Nov
Хармонизација техничког законодавства Републике Србије са техничком регулативом ЕУ

Хармонизација техничког законодавства Републике Србије са техничком регулативом ЕУ, Јелена Поповић, помоћник министра за Сектор за инфраструктуру квалитета и техничке прописе - завршна расправа на тему – транспоновање европских техничких прописа из области машина, нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности у правни систем Републике Србије Привредна комора, 11.11.2009.

200913. Nov
Презентација Haraldа Riekelesа 1 - Привредна комора, 11.11.2009.

Relevance of Serbian Transposition of EU Directives on Machinery and Electrical Equipment, incl. EMC and other related Directives as precondition for an ACAA Belgrade, 11. 11. 2009 Harald Riekeles - завршна расправа на тему – транспоновање европских техничких прописа из области машина, нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности у правни систем Републике Србије

200913. Nov
Акредитација у области система менаџмента

Предавање је проф. др Здравка Кривокапића, Центар за квалитет Машинског факултета у Подгорици, председник Управног одбора Акредитационог тијела Црне Горе на манифестацији „Квалитетом у свет“, Сава центар, 10. новембар 2009. године

200911. Nov
Акредитација – данас у Европи, свету и Србији

Предавање је др Дејана Крњаића, директора АТС-а на манифестацији „Квалитетом у свет“, Сава центар, 10. новембар 2009. године - „Акредитација – данас у Европи, свету и Србији“ (др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић Зарић)

200911. Nov
Систем менаџмента безбедношћу информација - улога и значај сертификације и акредитације

Систем менаџмента безбедношћу информација - улога и значај сертификације и акредитације, аутори мр Вида Живковић и др Дејан Крњаић, рад презентован на форуму СИГУРНОСТ ИНФОРМАЦИЈА, ЗЛОУПОТРЕБЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - SIZIT 09 одржаном 01. и 02. јула 2009. године у Институту ''Михајло Пупин'' у Београду

2009 3. Jul
Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација

Презентација др Дејан Крњаић, директора АТС-а - Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација, информативни семинар за техничке експерте, Београд, 08. јун 2009. године

200915. Jun
Улога техничких експерата у процесу акредитације

Презентација мр Наталије Јовичић Зарић, помоћника директора за послове акредитације - Улога техничких експерата у процесу акредитације, информативни семинар за техничке експерте, Београд, 08. јун 2009. године

200915. Jun
Правила акредитације, поступак акредитације, права и обавезе ТЕ

Презентација Биљане Томић, начелника одељења за правне и опште послове АТС-а - Правила акредитације, поступак акредитације, права и обавезе техничких експерата, информативни семинар за техничке експерте, Београд, 08. јун 2009. године

200915. Jun
Презентација др Дејана Крњаића

Презентација др Дејана Крњаића, Значај и улога акредитације у свету, Европи и Републици Србији на Првој специјалној конференцији под називом "Национални систем акредитације - стање и будући развој" ЈУСК Међународне конвенције о квалитету/ YUSQ ICQ 2009, Београд 03. јун 2009. године

2009 6. Jun
Презентација др Дејанa Крњаићa и мр Виде Живковић

Презентација др Дејанa Крњаићa и мр Виде Живковић – Акредитација - тренутно стање и перспективе у Републици Србији на 5. годишњој Конференције НТК за акредитоване лабораторије – Развој и примена QM у акредитованим лабораторијама ЈУСК Међународне конвенције о квалитету/ YUSQ ICQ 2009, Београд 3. јун 2009. године

2009 6. Jun
Презентација мр Виде Живковић

Презентација мр Виде Живковић Метролошки аспекти потврђивања компетенције тела за оцењивање усаглашености на Првој специјалној конференцији под називом "Национални систем акредитације - стање и будући развој" ЈУСК Међународне конвенције о квалитету/ YUSQ ICQ 2009, Београд 03. јун 2009. године

2009 5. Jun
Презентација Душанке Сантовац и Љиљане Маркићевић

Презентација Душанке Сантовац и Љиљане Маркићевић – Како обезбедити квалитет резултата испитивања на Првој специјалној конференцији под називом "Национални систем акредитације - стање и будући развој" ЈУСК Међународне конвенције о квалитету/ YUSQ ICQ 2009, Београд 03. јун 2009. године

2009 5. Jun
Презентација Љубице Живанић и мр Драгана Бадњара

Презентација Љубице Живанић и мр Драгана Бадњара Испитивање – контролисање – сертификација – Како их разликовати на Првој специјалној конференцији под називом "Национални систем акредитације - стање и будући развој" ЈУСК Међународне конвенције о квалитету/ YUSQ ICQ 2009, Београд 03. јун 2009. године

2009 5. Jun
Презентација мр Наталије Јовичић Зарић

Презентација мр Наталије Јовичић Зарић Како превазићи проблеме у раду акредитованих организација на Првој специјалној конференцији под називом "Национални систем акредитације - стање и будући развој" ЈУСК Међународне конвенције о квалитету/ YUSQ ICQ 2009, Београд 03. јун 2009. године

2009 5. Jun
Презентација Биљане Томић Правила акредитације

Презентација Биљане Томић Правила акредитације на 5. годишњој Конференције НТК за акредитоване лабораторије – Развој и примена QM у акредитованим лабораторијама ЈУСК Међународне конвенције о квалитету/ YUSQ ICQ 2009, Београд 3. јун 2009. године

2009 5. Jun
Поверење у компетентност

Поверење у компетентност - предавање мр Наталије Јовичић Зарић, помоћника дирктора за послове акредитације студентима Факултета организационих наука Универзитета у Београду, 04. март 2009. године

2009 5. Mar
Акредитационо тело Србије

Предавање др Дејана Крњаића, директора АТС-а студентима Факултета организационих наука Универзитета у Београду, 04. март 2009. године

2009 5. Mar
Акредитација медицинских лабораторија

Предавање др Дејана Крњаића, директора АТС-а на састанку Секције микробиолога Српског лекарског друштва - Акредитација медицинских лабораторија, Београд 26. јануар 2009. године

200929. Jan
Инфраструктура квалитета у Републици Србији

Презентација Јелене Поповић - Инфраструктура квалитета у Републици Србији, семинар "Са акредитацијом у Европу" за акредитоване организације, оцењиваче и техничке експерте, "Центaр Сава", 22. јануар 2009.

200923. Jan
Улога водећих и техничких оцењивача и техничких експерата

Презентација Јасне Стојановић - Улога водећих и техничких оцењивача и техничких експерата у процесу оцењивања за потребе акредитације, семинар "Са акредитацијом у Европу" за акредитоване организације, оцењиваче и техничке експерте, "Центaр Сава", 22. јануар 2009.

200923. Jan
Унапређење и измена докумената

Презентација мр Виде Живковић - Унапређење и измена докумената АТС значајних за критеријуме и спровођење поступка акредитације , семинар "Са акредитацијом у Европу" за акредитоване организације, оцењиваче и техничке експерте, "Центaр Сава", 22. јануар 2009.

200923. Jan
Захтеви стандарда SRPS ISO/ IEC 17025 и SRPS ISO/ IEC 17020

Презентација мр Наталије Јовичић Зарић - Захтеви стандарда SRPS ISO/ IEC 17025 и SRPS ISO/ IEC 17020 за која су потребна додатна објашњења (аспект акредитованих организација) , семинар "Са акредитацијом у Европу" за акредитоване организације, оцењиваче и техничке експерте, "Центaр Сава", 22. јануар 2009.

200923. Jan
Правила акредитације

Презентација Биљане Томић - Правила акредитације, семинар "Са акредитацијом у Европу" за акредитоване организације, оцењиваче и техничке експерте, "Центaр Сава", 22. јануар 2009.

200923. Jan
Политика АТС-а и новине у раду АТС-а

Презентација др Дејана Крњаића - Политика АТС-а и новине у раду АТС-а и Нова регулатива ЕУ о стављању роба на тржиште, акредитацију и надзор на тржишту , семинар "Са акредитацијом у Европу" за акредитоване организације, оцењиваче и техничке експерте, "Центaр Сава", 22. јануар 2009.

200923. Jan
Техничко законодавство у Републици Србији

Техничко законодавство у Републици Србији - Постојеће стање и текуће активности МЕРР-а, презентација Јелене Поповић, помоћника министра Министарства економије и регионалног развоја-МЕРР на семинару "Обезбеђивање приступа јединственом европском тржишту - систем инфраструктуре квалитета" у оквиру програма "Србија и Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом - примена ССП-а", Београд, 27-28.11.2008.

200828. Nov
Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure III

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure III, презентација др Петера Вртачника, Министарство економије, Словенија на семинару "Обезбеђивање приступа јединственом европском тржишту - систем инфраструктуре квалитета" у оквиру програма "Србија и Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом - примена ССП-а", Београд, 27-28.11.2008.

200828. Nov
Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure II

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure II, презентација др Петера Вртачника, Министарство економије, Словенија на семинару "Обезбеђивање приступа јединственом европском тржишту - систем инфраструктуре квалитета" у оквиру програма "Србија и Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом - примена ССП-а", Београд, 27-28.11.2008.

200828. Nov
Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure I

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure I, презентација др Петера Вртачника, Министарство економије, Словенија на семинару "Обезбеђивање приступа јединственом европском тржишту - систем инфраструктуре квалитета" у оквиру програма "Србија и Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом - примена ССП-а", Београд, 27-28.11.2008.

200828. Nov
Презентација др Дејана Крњаића на саветовању

ПОТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА НОВОМ ЕУ ЛЕГИСЛАТИВОМ И ДОКУМЕНТИМА IAF, ILAC И ЕА - презентација др Дејана Крњаића и мр Виде Живковић, 17. традиционално саветовање "Квалитетом у свет" и додела националне награде за пословну изврсност "Оскар квалитета", Сава центар, 11. новембар 2008. год.

200812. Nov
Transposition of Machinery Directive - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

Transposition of Machinery Directive - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst, .ppt презентације са семинара о ЕУ директиви о безбедности машина – Machinery directive – 98/37/EC, oдносно њене ревизије 2006/42/EC одржаног 17. и 18. септембра у Министарству економије и регионалног развоја

200830. Sep
CE Marking of Machinery - Machinery Directive 2006/42/EC - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

CE Marking of Machinery - Machinery Directive 2006/42/EC -Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst, .ppt презентације са семинара о ЕУ директиви о безбедности машина – Machinery directive – 98/37/EC, oдносно њене ревизије 2006/42/EC одржаног 17. и 18. септембра у Министарству економије и регионалног развоја

200830. Sep
CE Marking of Machinery - Introduction - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

CE Marking of Machinery - Introduction - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst, .ppt презентације са семинара о ЕУ директиви о безбедности машина – Machinery directive – 98/37/EC, oдносно њене ревизије 2006/42/EC одржаног 17. и 18. септембра у Министарству економије и регионалног развоја

200830. Sep
Technical Seminar EU – Technical Regulations in the sector Machinery

Technical Seminar EU – Technical Regulations in the sector Machinery, Belgrade, 17.-18. 09. 2008, complementary slides by Harald Riekeles, .ppt презентације са семинара о ЕУ директиви о безбедности машина – Machinery directive – 98/37/EC, oдносно њене ревизије 2006/42/EC одржаног 17. и 18. септембра у Министарству економије и регионалног развоја

200830. Sep
Место и значај акредитације у оквиру нове регулативе Европске уније о слободном кретању роба

"Место и значај акредитације у оквиру нове регулативе Европске уније о слободном кретању роба" - презентација мр Виде Живковић и др Дејана Крњаића на отварању 18. конференције о квалитету посвећеној теми о менаџмент системима у функцији безбедности и заштите здравља, одржаној од 8. до 10.09.2008. у Сутомору, Црна Гора.

200818. Sep
Статус развоја и имплементације акредитације медицинских лабораторија у Србији

Статус развоја и имплементације акредитације медицинских лабораторија у Србији – презентација рада др Љубинка Глигић, Акредитационо тело Србије на 16. конгресу медицинске биохемије и лабораторијске медицине

200810. Jul
Системи контроле и сертификације за производе са географским пореклом

Презентација Хорхе Порту Реинареса и Силвије Сантолаља из регионалног министарства пољопривреде, сточарства и руралног развоја Владе Ла Риохе, Шпанија на семинару "Акредитација у систему квалитета и безбедности хране", Нови Сад, 14. мај 2008 Хорхе

200821. May
Акредитација у служби заштите јавног интереса, општег здравља, безбедности и заштите потрошача

Презентација Дејана Крњаића на семинару "Акредитација у систему квалитета и безбедности хране", Нови Сад, 14. мај 2008.

200816. May
Акредитација – транзиција одговорности у производњи хране

Презентација Драгана Пушаре на семинару "Акредитација у систему квалитета и безбедности хране", Нови Сад, 14. мај 2008.

200816. May
Акредитација лабораторија за храну у УК и ЕУ

Презентација Дејвида Голсвортија на семинару "Акредитација у систему квалитета и безбедности хране", Нови Сад, 14. мај 2008.

200815. May
Квалитет у пољопривредно-прехрамбеном сектору – тренутно стање и перспективе

Презентација Лоренца Тијонеа на семинару "Акредитација у систему квалитета и безбедности хране", Нови Сад, 14. мај 2008.

200815. May
АТС – наше искуство и будуће активности у области квалитета и безбедности хране

Презентација Виде Живковић на семинару "Акредитација у систему квалитета и безбедности хране", Нови Сад, 14. мај 2008.

200815. May
Појам стандардизације и национално тело за стандардизацију

Појам стандардизације и национално тело за стандардизацију, презентација Ксеније Стојичић из Института за стандардизацију Србије на предавању за студенте Факултета организационих наука из Београда, 07.05.2008.

2008 7. May