Навигација

Контакт

  office@ats.rs  

Адреса седишта:
Влајковићева 3, V спрат
11103, Београд, Србија;

Адреса за слање поште:
Влајковићева 3,
Поштански фах 92
11000, Београд 6
Србија

 

011/ 313 03 73

  ПИБ: 100271740
Матични број: 17675338

Кабинет директора

директор Акредитационог тела Србије
мр Драган Пушара
т: 011/313 03 73; dragan.pusara@ats.rs

помоћник директора за развој и квалитет
Љиљана Маркићевић
т: 011/313 03 77; ljiljana.markicevic@ats.rs

помоћник директора за одлучивање о акредитацији
Јована Јовановић
т: 011/313 03 77; jovana.jovanovic@ats.rs

помоћник директора за процес акредитације
мр Милица Јовчић
T: 011/313 03 77; milica.jovcic@ats.rs

Одељење за акредитацију лабораторија

руководилац одељења
Јелена Стојановић
Т: 011/ 314 86 80; jelena.stojanovic@ats.rs

Одељење за акредитацију контролних и сертификационих тела

руководилац одељења
Бранка Ракоњац
т: 011/ 314 86 80; branka.rakonjac@ats.rs

Одељење за финансијске и рачуноводствене послове

руководилац одељења
Јован Симић
т: 011/ 313 03 75; jovan.simic@ats.rs

Одељење за правне, кадровске и административне послове

руководилац одељења
Симо Томић
Т: 011/ 313 03 78; simo.tomic@ats.rs

Одељење за акредитацију лабораторија за еталонирање

руководилац одељења
Александра Николић
Т: 011/ 314 86 80; aleksandra.nikolic@ats.rs