Навигација

Акредитација и управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду

13.04.2010.Информативни материјал

Акредитација и управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду, презентација Биљане Томић, АТС на семинарима у Крушевцу и Сомбору, од 6. до 9. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ