Навигација

Систем менџмента квалитетом - 1

20.04.2010.Информативни материјал

Систем менџмента квалитетом - улога у обезбеђивању усаглашености производа са захтевима директива ЕУ новог приступа - 1, презентација Михајла Зозолија на семинарима у Зрењанину и Крагујевцу, од 13. до 16. априла 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

Фајлови