Навигација

Новине у законској регулативи у области акредитације у 2010. години

18.09.2010.Информативни материјал

Новине у законској регулативи у области акредитације у 2010. години, др Дејан Крњаић, презентација на 37. међународном сајму "112 EXPO - Заштита од пожара, поплава, земљотреса, хемијских акцидената - реаговање у ванредним ситуацијама", 15. септембар 2010. године