Навигација

Ново техничко законодавство у Републици Србији

11.11.2010.Информативни материјал

Презентација Николе Мирковића - Ново техничко законодавство у Републици Србији и транспоновање ЕУ директива у домаћи правни систем, семинари у Београду и Новом Саду, 9.- 12. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ