Навигација

Транспоновање директива у правни систем републике Србије - искуства МЕРР-а у транспоновању директиве

18.11.2010.Информативни материјал

Презентација Тање Димитријевић, Министарство економије - Транспоновање директива у правни систем републике Србије - искуства МЕРР-а у транспоновању директиве 2006/95/ЕЗ, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа, у Београду, 16.- 19. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ

Фајлови