Навигација

Примена Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и подзаконских аката

18.11.2010.Информативни материјал

Презентација Николе Мирковића, Министарство економије - Примена Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и подзаконских аката, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа, у Београду, 16.- 19. новембра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ