Навигација

Метрологија у Републици Србији - где смо и шта даље?

24.05.2011.Информативни материјал

Прослава Дана метрологије, 17.05.2011., презентација Метрологија у Републици Србији - где смо и шта даље? Мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Луција Дујовић, помоћник директора Сектора за контролу и надзор, ДМДМ, Борис Лаштро, помоћник директора Сектора за развој метрологије, ДМДМ, Татјана Цинцар-Вујовић, шеф Одсека за електричне величине, ДМДМ