Навигација

Досадашње искуство у примени Правила о учешћу PT и ILC програмима

07.06.2012.Информативни материјал

Презентација Љиљане Маркићевић "Досадашње искуство у примени правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљеноати АТС-ПА02" на Четвртој специјалној конференцији "Национални систем акредитације - стање и будући развој“ у оквиру JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Београд, 6.06.2012. године