Навигација

Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања

10.06.2013.Информативни материјал

Презентација "Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања" - Јелена Стојановић, АТС, пета Специјална конференција „Национални систем акредитације - стање и будући развој” , 05. јун 2013. године, Машински факултет Универзитета у Београду