Навигација

Развојни пројекат националног примарног еталона једносмерног електричног напона Републике Србије заснованог на Џозефсоновом ефекту

12.06.2014.Информативни материјал

Развојни пројекат националног примарног еталона једносмерног електричног напона Републике Србије заснованог на Џозефсоновом ефекту – Јелена Пантелић-Бабић, Зоран Шофранац, Вида Живковић, ДМДМ