Навигација

„Рад, структура и положај АТС-а у Републици Србији, Европи и свету 15 година после прве акредитације“

30.06.2015.Информативни материјал

„Рад, структура и положај АТС-а у Републици Србији, Европи и свету 15 година после прве акредитације“ - Радивоје Николичић, АТС, 29.06.2015. године