Навигација

Хармонизација техничког законодавства Републике Србије са техничком регулативом ЕУ

13.11.2009.Информативни материјал

Хармонизација техничког законодавства Републике Србије са техничком регулативом ЕУ, Јелена Поповић, помоћник министра за Сектор за инфраструктуру квалитета и техничке прописе - завршна расправа на тему – транспоновање европских техничких прописа из области машина, нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности у правни систем Републике Србије Привредна комора, 11.11.2009.