Navigacija
 IAF objavio godišnji Izveštaj za 2023. godinu

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i njegove članice, akreditaciona tela, ulažu značajne napore i resurse kako bi održali integritet i doslednost Multilateralnog sporazuma o priznavanju (MLA) kroz proces kolegijalnog ocenjivanja. Ovaj godišnji izveštaj predstavlja detaljne aktivnosti koje se sprovode kao deo ovog procesa kako bi se osiguralo da regulatori i poslovni subjekti imaju poverenje u MLA.

Fokus ovog dokumenta je da izvesti o aktivnostima koje sprovodi IAF u saradnji sa ILAC-om i o aktivnostima ocenjivanja koje sprovode ove organizacije ili regionalne grupe za akreditaciju (RAGs). Izveštaj takođe prikazuje aktivnosti IAF MLA Komiteta (MLAC) i IAF MLA Upravnog odbora (MLA MC) u saradnji sa ILAC-om pod Zajedničkim upravnim odborom (JMC).

Detaljnije na OVDE

Zaštita od atmosferskog pražnjenja – značaj standardizacije

S obzirom na sve učestalije klimatske promene i ekstremne vremenske uslove koji su postali deo naše svakodnevice, Institut za standardizaciju Srbije (ISS) naglašava važnost adekvatne zaštite od atmosferskog pražnjenja. U vreme kada se često govori o snažnim olujama, poplavama i sušama, važno je podsetiti da ne postoje uređaji ili metode koji mogu značajno da modifikuju prirodne vremenske fenomene kako bi se sprečila atmosferska pražnjenja. Zaštita objekata od atmosferskog pražnjenja obuhvata ne samo samu konstrukciju, već i njihove sadržaje, instalacije i ljude.

Posledice atmosferskog pražnjenja mogu biti katastrofalne: fizička oštećenja objekata, trajne povrede i gubitak života, kao i otkazivanje električnih i elektronskih sistema. ISS prati najnovije međunarodne i evropske standarde i usvaja ih kao nacionalne, kako bi obezbedio maksimalnu sigurnost i zaštitu u našoj zemlji.

Detaljnije na OVDE

 

CEN i CENELEC objavili brošuru o standardima za izveštavanje o održivosti

CEN i CENELEC su objavili brošuru koja prikazuje kako se standardi mogu koristiti za podršku ciljevima kompanija u oblasti životne sredine, društva i upravljanja (ESG) i kakvu ulogu oni mogu da imaju u ESG izveštavanju.

CEN i CENELEC predano rade na pružanju podrške kompanijama iz različitih sektora u izveštavanju o performansama održivosti prema Direktivi o izveštavanju o korporativnoj održivosti (CSRD). Ovaj rad je važan za efikasnost, jasnoću i doslednost u razvoju evropskih standarda za izveštavanje o održivosti (ESRS) tako što ih povezuje što je moguće više sa standardima CEN, CENELEC, ISO i IEC.

Detaljnije na OVDE

  • Direkcija za mere i dragocene metale
  • Institut za standardizaciju Srbije
  • TEHNIS
  • European Accreditation
  • Ilac
  • IAF
  • euprava.gov.rs