Навигација
 IAF објавио годишњи Извештај за 2023. годину

Међународни форум за акредитацију (IAF) и његове чланице, акредитациона тела, улажу значајне напоре и ресурсе како би одржали интегритет и доследност Мултилатералног споразума о признавању (MLA) кроз процес колегијалног оцењивања. Овај годишњи извештај представља детаљне активности које се спроводе као део овог процеса како би се осигурало да регулатори и пословни субјекти имају поверење у MLA.

Фокус овог документа је да извести о активностима које спроводи IAF у сарадњи са ILAC-ом и о активностима оцењивања које спроводе ове организације или регионалне групе за акредитацију (RAGs). Извештај такође приказује активности IAF MLA Комитета (MLAC) и IAF MLA Управног одбора (MLA MC) у сарадњи са ILAC-ом под Заједничким управним одбором (JMC).

Детаљније на ОВДЕ

Заштита од атмосферског пражњења – значај стандардизације

С обзиром на све учесталије климатске промене и екстремне временске услове који су постали део наше свакодневице, Институт за стандардизацију Србије (ИСС) наглашава важност адекватне заштите од атмосферског пражњења. У време када се често говори о снажним олујама, поплавама и сушама, важно је подсетити да не постоје уређаји или методе који могу значајно да модификују природне временске феномене како би се спречила атмосферска пражњења. Заштита објеката од атмосферског пражњења обухвата не само саму конструкцију, већ и њихове садржаје, инсталације и људе.

Последице атмосферског пражњења могу бити катастрофалне: физичка оштећења објеката, трајне повреде и губитак живота, као и отказивање електричних и електронских система. ИСС прати најновије међународне и европске стандарде и усваја их као националне, како би обезбедио максималну сигурност и заштиту у нашој земљи.

Детаљније на ОВДЕ

 

CEN и CENELEC објавили брошуру о стандардима за извештавање о одрживости

CEN и CENELEC су објавили брошуру која приказује како се стандарди могу користити за подршку циљевима компанија у области животне средине, друштва и управљања (ESG) и какву улогу они могу да имају у ESG извештавању.

CEN и CENELEC предано раде на пружању подршке компанијама из различитих сектора у извештавању о перформансама одрживости према Директиви о извештавању о корпоративној одрживости (CSRD). Овај рад је важан за ефикасност, јасноћу и доследност у развоју европских стандарда за извештавање о одрживости (ESRS) тако што их повезује што је могуће више са стандардима CEN, CENELEC, ISO и IEC.

Детаљније на ОВДЕ

  • Дирекција за мере и драгоцене метале
  • Институт за стандардизацију Србије
  • ТЕХНИС
  • European Accreditation
  • Ilac
  • IAF
  • euprava.gov.rs