Navigacija

Uručeni sertifikati o akreditaciji

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije je 26. decembra 2007. godine u sali „Podgorica“ u Palati Vlade Republike Srbije dodelilo nove sertifikate o akreditaciji, sa novim simbolom akreditacije.

Direktor Akreditacionog tela dr Dejan Krnjaić je pozdravio dobitnike sertifikata i poželeo im srećnu novu godinu i dalju uspešnu saradnju sa Akreditacionom telom.
 


prof. dr Slobodan Petrović, predsednik UO ATS-a i dr Krnjaić uručuju sertifikate o akreditaciji