Navigacija

Svečano uručenje sertifikata

Aktuelnosti

Predsednik Upravnog odbora i direktor Akreditacionog tela Srbije, prof. dr Slobodan Petrović i dr Dejan Krnjaić, uručili su danas svečano, u sali "Podgorica" Palate Srbija, 33 sertifikata o akreditaciji sledećim organizacijama: 1. Institut "Kirilo Savić" - Beograd
2. NIS Rafinerija nafte - Beograd
3. NIS Jugopetrol - Beograd
4. BIA, RF smetnje – Beograd
5. Građevinski fakultet, Laboratorija za konstrukcije
6. Građevinski fakultet, Laboratorija za materijale
7. Superlab - Beograd
8. Institut IMS, Laboratorija za ispitivanje materijala - Beograd
9. RTS, Razvoj i sertifikacija , Beograd
10. INN Vinča, Laboratorija za sertifikaciju- Beograd
11. Institut za kukuruz "Zemun Polje"- Beograd, Zemun
12. Poljoprivredni institut "Petar Drezgić" - Sremska Mitrovica
13. AD Kvalitet - Niš
14. Institut za higijenu i tehnologiju mesa
15. NORTH Control , NORTH Inspekt – SUBOTICA
16. RHMZ, Laboratorija za životnu sredinu
17. Centroprom - Beograd
18. Rudarski institut, Laboratorija za zaštitu sredine - Beograd
19. Kikindski mlin
20. Kompanija Takovo
21. D.O:O "Respirator", Tehnička laboratorija - Novi Sad
22. Privredno društvo za pružanje usluga "Protent" d.o.o
Služba za tehnička ispitivanja - Obrenovac
23. "Z-ox inženjering", Tehnička laboratorija - Novi Sad
24. IHTM - Društvo za tehnološki razvoj a.d., Laboratorija za ispitivanje i razvoj , Beograd
25. "Energobull" doo, Novi Sad
26. "Vučinić inženjering", Tehnička laboratorija - Kraljevo
27. NIS a.d. Novi Sad, Ogranak TNG za proizvodnju
i promet tečnog naftnog gasa, Laboratorija za ispitivanje
28. A.D. "Kvalitet", Sektor za ispitivanje - Niš
29. Institut za bezbednost i sigurnost na radu doo
za projektovanje, inženjering i usluge - Novi Sad
30. JUQS-QMS, Beograd
31. JUQS- EMS, Beograd
32. Tehnički opitni centar - Beograd
33.  Hemovet d.o.o. -  Novi Sad
dr Dejan Krnjaić, direktor ATS

prof. dr Slobodan Petrović i dr Dejan Krnjaić uručuju sertifikat Sofiji Đurđević, YUQS

dr Olivera Erić ispred Instituta "Kirilo Savić"preuzela je sertifikat

Jasmina Stojadinović iz Instituta "Zemun polje" primila je sertifikat za laboratoriju za ispitivanje semena

Za uspomenu